Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Van Cauter Theo

Op 04-01-2017 is Van Cauter Theo te Aalst (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 720175213. De (hoofd)activiteit van Van Cauter Theo is groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Van Cauter Theo
Plaats:
Aalst
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
720175213
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Jozef Borremanstraat 141
9300 Aalst
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
04-01-2017
720175213
Uitspraak faillissement op 4-1-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: VAN CAUTER THEO, JOZEF BORREMANSTRAAT 14/13, 9300 AALST. Geboortedatum en -plaats: 23 november 1963 MERCHTEM. Referentie: 20170008. Datum faillissement: 4 januari 2017. Handelsactiviteit: garage Ondernemingsnummer: 0720.175.213 Curator: Mr CREYTENS ERIC, CENTRUMLAAN 48, 9400 NINOVE. Voorlopige datum van staking van betaling: 20/11/2016 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 10 februari 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, S. Van Engelgem
04-01-2017
720175213
Faillissement afgesloten. Gefailleerde werd verschoonbaar verklaard.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde. Summiere afsluiting faillissement van: VAN CAUTER THEO Geopend op 4 januari 2017 Referentie: 20170008 Datum vonnis: 6 maart 2017 Ondernemingsnummer: 0720.175.213 De gefailleerde is verschoonbaar verklaard. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, S. Van Engelgem
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland