Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Celen Brigitte Bvba

Op 03-08-2011 is Celen Brigitte Bvba te Duffel (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Als curator is aangesteld Van Den Eede Bernadette. Het ondernemingsnummer is 479752892. De (hoofd)activiteit van Celen Brigitte Bvba is maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Celen Brigitte Bvba
Plaats:
Duffel
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
479752892
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Gezondheids- en welzijnszorg
Hoofdcode
Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
Nevencode
Kinderdagverblijven en crèches
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Bruggelanden 6
2570 Duffel
Toon op kaart
Handelsnamen
Sinds
Handelend onder
KvK nummer
Gevestigd te
Kadrie
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
11-05-2015
479752892
Afgesloten door gebrek aan activa op 11 mei 2015.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen Bij vonnis, d.d. 11 mei 2015, van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen werd gesloten verklaard wegens ontoereikend actief, het faillissement van de BVBA CELEN BRIGITTE, met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Bruggelanden 6, met ondernemingsnummer 0479.752.892 en werd gezegd dat als vereffenaars worden beschouwd : mevrouw CELEN, Brigitte en de heer ANDRIES, Kevin, beiden wonende te 2570 Duffel, Mijlstraat 1. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
10-08-2011
479752892
Faillissement
03-08-2011
479752892
Uitspraak faillissement op 3 augustus 2011.
 
Bij vonnis d.d. 3 augustus 2011 van de rechtbank van koophandel te Mechelen werd, op bekentenis, in staat van faillissement verklaard de BVBA Celen Brigitte, uitbating van kinderdagverblijf, met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Bruggelanden 6, en er handeldrijvende onder de benaming Kadrie, met ondernemingsnummer 0479.752.892. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld) voor de gefailleerde kunnen hievan een verklaring ter griffie afleggen. De datum van staking van betaling werd vastgesteld op 3 augustus 2011. Tot curator werd benoemd : Mr. Van Den Eede, Bernadette, advocaat, kantoorhoudende te 2800 Bonheiden, Putsesteenweg 8. De schuldvorderingen dienen ingediend te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7, uiterlijk op 31 augustus 2011. De curator dient het eerste procès-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen neer te leggen ter griffie van deze rechtbank op 26 september 2011. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Van Rompaye.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1808582-45
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 12009
Stamnummer 1808582-45
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 12009
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
01-07-2003
Basiskennis bedrijfsbeheer
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
28-07-2003
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
01-11-2006
Datum inschrijvings
08-11-2006
Datum aanvraag
03-08-2011
Datum schrapping
17-11-2011
Datu bijwerking
16-05-2015
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Van Den Eede Bernadette
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Curator:
Van Den Eede Bernadette
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland