Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Gerechtelijke reorganisatie gesloten Buyl Erwin

Op 21-12-2016 is aan Buyl Erwin te Roeselare (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 719238469. De (hoofd)activiteit van Buyl Erwin is vervaardiging van meubelen.
Het reorganisatieplan is niet gehomologeerd. De reorganisatieprocedure is gesloten op 08-03-2017. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie
Naam:
Buyl Erwin
Plaats:
Roeselare
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
719238469
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van meubelen
Nevencode
Vervaardiging van keukenmeubelen
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Meensesteenweg 454
8800 Roeselare
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
08-03-2017
719238469
Reorganisatieplan niet gehomologeerd. Reorganisatieprocedure gesloten.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 8 maart 2017, werd beslist dat het reorganisatieplan neergelegd ter griffie op 8 februari 2017, door : Erwin Buyl, geboren te Aalst op 12 september 1969, wonende te Roeselare, Meensesteenweg 454, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0719.238.469, met als handelsactiviteit schrijnwerk, vervaardiging van keukenmeubelen, handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren, niet gehomologeerd wordt en dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie gesloten wordt. (Get.) L. NOLF, griffier.
21-12-2016
719238469
Opschorting toegekend tot 8 maart 2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 21 december 2016, werd voor Erwin Buyl, geboren te Aalst op 12 september 1969, wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 454, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0719.238.469, met als handelsactiviteit schrijnwerk, vervaardiging van keukenmeubelen, handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend en werd de duur van de opschorting bepaald voor een termijn die eindigt op 8 maart 2017, om 23 u. 59 m. In deze werd als gedelegeerd rechter aangesteld : de heer Thierry Van Loocke, rechter in handelszaken in deze rechtbank (rvk.thierry.van.loocke@gmail.com). De plaats, dag en uur voor de stemming en de beslissing over het reorganisatieplan wordt bepaald op woensdag 1 maart 2017, om 11 u. 30 m., in zittingszaal A van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, Gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk. (Get.) L. Nolf, griffier.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland