Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Gerechtelijke reorganisatie gesloten Covert

Op 21-12-2016 is aan Covert te Kortrijk (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 821526256. De (hoofd)activiteit van Covert is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Op 08-03-2017 is het reorganisatieplan gehomologeerd door de rechtbank en is de gerechtelijke reorganisatie gesloten. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie
Naam:
Covert
Plaats:
Kortrijk
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
821526256
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in porselein en glaswerk
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Senator Bossuytstraat 24
8500 Kortrijk
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
08-03-2017
821526256
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 8-3-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 08/03/2017, werd beslist dat het reorganisatieplan neergelegd op de griffie op 8 februari 2017, door : de Comm.V Covert, met zetel te 8500 Kortrijk, Senator Bossuytstraat 24, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0821.526.256, gehomologeerd wordt en dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie gesloten wordt, onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan. (Get.) L. NOLF, griffier.
21-12-2016
821526256
Opschorting toegekend tot 8 maart 2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 21 december 2016, werd voor de Comm. V Covert, met zetel te 8500 Kortrijk, Senator Bossuytstraat 24, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0821.526.256, met als handelsactiviteit handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend en werd de duur van de opschorting bepaald voor een termijn die eindigt op 8 maart 2017, om 23 u. 59 m. In deze werd als gedelegeerd rechter aangesteld : de heer Thierry Van Loocke, rechter in handelszaken in deze rechtbank (rvk.thierry.van.loocke@gmail.com). De plaats, dag en uur voor de stemming en de beslissing over het reorganisatieplan wordt bepaald op woensdag 1 maart 2017, om 11 uur, in zittingszaal A van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, Gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk. (Get.) L. Nolf, griffier.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland