Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Gerechtelijke reorganisatie gesloten Tm Trans

Op 19-12-2016 is aan Tm Trans te Buggenhout (Oost-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 474941692. De (hoofd)activiteit van Tm Trans is groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen.
Op 27-03-2017 is het reorganisatieplan gehomologeerd door de rechtbank en is de gerechtelijke reorganisatie gesloten. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie
Naam:
Tm Trans
Plaats:
Buggenhout
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
474941692
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Hanenstraat 131
9255 Buggenhout
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
27-03-2017
474941692
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 27-3-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde Bij vonnis d.d. 27/03/2017, van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde, in de gerechtelijke reorganisatie van BVBA TM TRANS, met zetel te 9255 Buggenhout, Hanenstraat 131, met ondernemingsnummer 0474.941.692. De rechtbank homologeert het reorganisatieplan dat werd goedgekeurd door de vergadering van de schuldeisers d.d. 20/03/2017. Verklaart de procedure van gerechtelijke reorganisatie toegestaan aan BVBA TM TRANS, gesloten op heden. Ontslaat de heer Herman Schelfhaut van zijn taak als gedelegeerd rechter. Dendermonde, 27 maart 2017. De griffier, (get.) K. BLANCKAERT.
19-12-2016
474941692
Opschorting toegekend tot 27/03/2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde Bij vonnis, d.d. 19/12/2016, van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde, in de gerechtelijke reorganisatie van BVBA TM TRANS, met zetel gevestigd te 9255 Buggenhout, Hanenstraat 131, met ondernemingsnummer 0474.941.692 De rechtbank kent aan de BVBA TM TRANS, de in artikel 16 van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen voorziene opschortingsperiode toe tot 27/03/2017 om hem toe te laten een collectief akkoord af te sluiten in de zin van artikel 44. Stelt de zaak op de terechtzitting van maandag 23/01/2017 voor toezicht op de naleving van de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 26, 2 WCO. De stemming van de schuldeisers over het herstelplan zal plaats hebben op de zitting van maandag 20/03/2017, te 9 u. 30 m. Zegt dat het reorganisatieplan zal worden neergelegd op de griffie minstens twintig dagen voor de zitting waarop tot stemming zal worden overgegaan. Stelt de zaak voor eventuele homologatie en sluiting van de procedure gerechtelijke reorganisatie op de zitting van de derde kamer, maandag 27/03/2017, te 9 u. 30 m. De aanstelling van de heer Herman Schelfhaut als gedelegeerd rechter wordt voor zoveel als nodig bevestigd. Dendermonde, 19 december 2016. De griffier, (get.) K. Blanckaert.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland