Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Gerechtelijke reorganisatie gesloten De Hoofdzaak

Op 19-12-2016 is aan De Hoofdzaak te Mechelen (Antwerpen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 861579239. De (hoofd)activiteit van De Hoofdzaak is overige persoonlijke diensten.
Op 03-04-2017 is het reorganisatieplan gehomologeerd door de rechtbank en is de gerechtelijke reorganisatie gesloten. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie
Naam:
De Hoofdzaak
Plaats:
Mechelen
Provincie:
Antwerpen
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
861579239
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Overige dienstverlening
Hoofdcode
Overige persoonlijke diensten
Nevencode
Haarverzorging
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Brusselsesteenweg 56
2800 Mechelen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
03-04-2017
861579239
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 3-4-2017.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen, d.d. 03.04.2017, werd in toepassing van art. 55 van de wet van 31.01.2009, betreffende de continuïteit van de ondernemingen, het reorganisatieplan, neergelegd ter griffie d.d. 3.03.2017, door de VOF DE HOOFDZAAK, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 56, met ondernemingsnummer 0861.579.239, en de vennoten, mevrouw Nathalie DE VLIEGER, de heer Walter MORIAU, en mevrouw Vanessa RYCKMANS-ROEKENS, gehomologeerd en dienvolgens werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie van de VOF DE HOOFDZAAK en de vennoten, voornoemd, gesloten. Mechelen, 3 januari 2017. voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. BERGHMANS.
19-12-2016
861579239
Opschorting toegekend.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen dd. 19.12.2016 werd geopend verklaard de procedure van gerechtelijke reorganisatie - met het oog op het verkrijgen van een collectief akkoord, van de VOF DE HOOFDZAAK, met vennootschapszetel te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 56, metondernemingsnummer 0861.579.239, Mevrouw Nathalie DE VLIEGER, vennoot van de VOF DE HOOFDZAAK, wonende te 2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 230, de heer Walter MORIAU, vennoot van de VOF DE HOOFDZAAK, wonende te 2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 230 en Mevrouw Vanessa RYCKMANS-ROEKENS, vennoot van de VOF DE HOOFDZAAK, wonende te 1980 Eppegem, Brusselsesteenweg 414/3. De opschorting wèrd haar toegekend voor een periode eindigend op 3.04.2017. Gedelegeerd rechter : de heer F. Vercauteren, rechter in handelszaken. In dit vonnis werd gezegd dat de VOF DE HOOFDZAAK, Mevrouw Nathalie DE VLIEGER, de heer Walter MORIAU, en Mevrouw Vanessa RYCKMANS-ROEKENS, vennoten van de VOF DE HOOFDZAAK voornoemd, hun reorganisatieplan ter griffie van deze rechtbank dient neer te leggen uiterlijk op 3.03.2017 en dat op de terechtzitting van de tweede kamer van maandag, 27.03.2017, te 10.30 uur, in de zittingszaal van deze rechtbank van koophandel, Gerechtsgebouw, Voochtstraat, 7, te 2800 Mechelen, zal worden overgegaan tot de stemming over het reorganisatieplan, waarna de rechtbank uitspraak zal doen over de homologatie ervan. Mechelen, 20.12.2016. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland