Home > Faillissementen en opschortingen > The European Van Company

Gerechtelijke reorganisatie gesloten The European Van Company

Op 24-12-2012 is aan The European Van Company te Brugge (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 456366192. De (hoofd)activiteit van The European Van Company is vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten.
Op 07-02-2014 is het reorganisatieplan gehomologeerd door de rechtbank en is de gerechtelijke reorganisatie gesloten. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Algemene informatie
Naam:
The European Van Company
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
456366192
Rechtbank:
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik om in te loggen of GRATIS te registreren.
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
Nevencode
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Laconiastraat 1
8000 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
07-02-2014
456366192
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 07/02/2014.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge Bij vonnis van 07/02/2014, homologeerde de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, tijdelijke eerste kamer bis, het reorganisatieplan zoals neergelegd door nv The European Van Company, met maatschappelijke zetel, te 8000 Brugge, Laconiastraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0456.366.192 op de griffie van deze rechtbank op 24/12/2013 en sluit de reorganisatieprocedure onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier. (get.) C. GEERS.
13-12-2013
456366192
Opschorting verlengd tot 13 februari 2014.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge Bij vonnis van 13/12/2013, kende de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, tijdelijke eerste kamer bis, aan The European Van Company NV, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Laconiastraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0456.366.192 een buitengewone verlenging van de opschorting toe tot 13 februari 2014; bepaalt dat het reorganisatieplan met een aangepaste lijst van schuldeisers (in hoofdsom) uiterlijk op 10 januari 2014 dient te worden neergelegd ter griffie; bepaalt de terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie op vrijdag 31 januari 2014, om 9 u. 10 m. van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Peter Van Renterghem, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. GEERS.
28-06-2013
456366192
Opschorting toegekend tot 13/12/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge Bij vonnis van 28/06/2013 verklaarde de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, tijdelijke eerste kamer bis, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van The European Van Company NV, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Laconiastraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0456.366.192. De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 28/06/2013 om te eindigen op 13/12/2013. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 06/12/2013, om 9 u. 40 m., van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Peter VAN RENTERGHEM, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
05-04-2013
456366192
Opschorting verlengd tot 28/06/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge Bij vonnis van 05/04/2013 verklaarde de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, tijdelijke eerste kamer bis, het verzoek tot verlenging in de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van The European Van Company NV, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Laconiastraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0456.366.192 ontvankelijk en gegrond. De duur van de in artikel 38 WCO bedoelde opschorting werd verlengd om te eindigen op 28/06/2013. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 21/06/2013, om 10 uur van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Peter van Renterghem, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
24-12-2012
456366192
Opschorting toegekend tot 29/04/2013.
 
Bij vonnis van 24/12/2012 verklaarde de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, tijdelijke eerste kamer bis, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 W.C.O. geopend ten behoeve van The European Van Compagny NV, met maatschappelijke zetel te 8000 BRUGGE, Laconiastraat 1, met ondernemingsnummer 0456.366.192,met als voornaamste handelsactiviteit het vervaardigen van carrosserieën voor vrachtwagens, aanhangwagens en opleggers, uitgeoefend onder de benaming ALUVAN. De duur van de in artikel 16 W.C.O. bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 24/12/2012 om te eindigen op 29/04/2013. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op maandag 15/04/2013, om 14 uur, van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Peter van Renterghem, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31005
Stamnummer 1659306-24
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31005
Stamnummer 1659306-24
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31005
Stamnummer 1659306-24
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31005
Stamnummer 1659306-24
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31005
Stamnummer 1659306-24
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
28-11-1995
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
01-12-1995
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-12-1995
Werkgever RSZ
01-12-1995
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
13-12-1995
Datum aanvraag
03-02-2010
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox, meldt u aan voor onze nieuwsbrief     

Faillissementen en opschortingen per regio

Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.

Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
E-mail adres:
Wachtwoord:
 
 
Nog niet geregistreerd? Klik hier om GRATIS te registreren.
Bezig met laden...