Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy terminated Nlc Bis

Temporary suspension was granted to Nlc Bis in Genk (Limburg) on 18-12-2015. The company number is 479316194. The (main) activity of Nlc Bis is scientific research and development.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Nlc Bis
Place:
Genk
Province:
Limburg
Status:
Bankruptcy terminated
Insolvency number:
479316194
Court:
Branch
Type
Description
Group
Advising, research and other specialist services
Main code
Scientific research and development
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
E Coppeeln 91C-MINE 1/1
3600 Genk
Show on map
Publications
Report date
Reference
21-09-2021
479316194
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren. Summiere afsluiting faillissement van: NASCOM NV Geopend op 15 maart 2016 Referentie: 7846 Datum vonnis: 21 september 2021 Ondernemingsnummer: 0479.316.194 Aangeduide vereffenaar(s): Y MOREL DE WESTGAVER, BAS BONLEZ 71, 1325 CHAUMONT-GISTOUX. Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS
15-03-2016
479316194
Uitspraak faillissement op 15 maart 2016.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : NLC BIS NV, EVENCE COPPEELAAN 91, 3600 GENK. Referentie : 7846. Datum faillissement : 15 maart 2016. Handelsactiviteit : ICT Handelsbenaming : NASCOM Uitbatingsadres : C-MINE 1/13, 3600 GENK Ondernemingsnummer : 0479.316.194 Curatoren : Mr HUYGEN MARK, MAASTRICHTERPOORT 13/1, 3740 BILZEN; Mr CLAESEN MARTINE, MAASTRICHTERPOORT 13/1, 3740 BILZEN. Voorlopige datum van staking van betaling : 15/03/2016 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 Bus 4, 3700 Tongeren. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 26 april 2016. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : An SCHOENAERS
18-12-2015
479316194
Opschorting toegekend tot 25/03/2016.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren De vijfde kamer van de rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling TONGEREN, heeft op 18/12/2015, een vonnis uitgesproken in de zaak ingeschreven onder A.R. R/15/00014, waarbij de gerechtelijke reorganisatie is geopend op naam van NASCOM NV, met maatschappelijke zetel te 3600 GENK, EVENCE COPPEELAAN 91 (C-MINE 1, bus 13), RPR (TONGEREN) : 0479.316.194. Het vonnis kent een voorlopige opschorting van betaling toe voor een observatieperiode eindigend op 25/03/2016 met het oog op een overdracht onder gerechtelijk gezag. Als gerechtsmandataris is aangesteld : BERNAERTS, MARK (advocaat, met kantoor te 3700 TONGEREN, ACHTTIENDE OOGSTWAL 37, bus 1). Als gedelegeerd rechter treedt op OPSTEYN, ALBERT (p/a : rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling TONGEREN, KIELENSTRAAT 22, BUS 4, 3700 TONGEREN. E-mail : rvk.tongeren.rollen@just.fgov.be). De griffier, (get.) P. DUMOULIN.
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands