Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy Behor

Temporary suspension was granted to Behor in Roeselare (West-Vlaanderen) on 06-04-2016. The company number is 433162111. The (main) activity of Behor is land transport and transport via pipelines.
No reports are available yet.

There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Behor
Place:
Roeselare
Province:
West-Vlaanderen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
433162111
Court:
Branch
Type
Description
Group
Transport and storage
Main code
Land transport and transport via pipelines
Locations / addresses
Type
Address
Business address:
Sint-Jozefsstraat 114
8800 Roeselare
Show on map
Business address:
Bruggesteenweg 272
8830 Hooglede
Show on map
Publications
Report date
Reference
31-08-2017
433162111
Uitspraak faillissement op 31-8-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: BEHOR CVBA, BRUGGESTEENWEG 272, 8830 GITS. Referentie: 20170199. Datum faillissement: 31 augustus 2017. Handelsactiviteit: Transport (goederen over de weg) Ondernemingsnummer: 0433.162.111 Curator: Mr VINCKIER MAARTEN, HOOGLEEDSESTEENWEG 7, 8800 ROESELARE. Voorlopige datum van staking van betaling: 31/08/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 18 oktober 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.
29-06-2016
433162111
Opschorting toegekend tot 29 juni 2016.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 29 juni 2016, werd beslist dat het reorganisatieplan neergelegd op de griffie op 1 juni 2016 door de CVBA Behor, met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Jozefsstraat 114, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0433.162.111, met als handelsactiviteit goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven, overige posterijen en koeriers;de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend en werd de duur van de opschorting bepaald voor een termijn die eindigt op 29 juni 2016, om 23 u. 59 m., gehomologeerd wordt en dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie gesloten wordt, onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan. De griffier, (get.) L. Nolf.
06-04-2016
433162111
Opschorting toegekend tot 29 juni 2016.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 6 april 2016, werd voor de CVBA Behor, met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Jozefsstraat 114, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0433.162.111, met als handelsactiviteit goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven, overige posterijen en koeriers;de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend en werd de duur van de opschorting bepaald voor een termijn die eindigt op 29 juni 2016, om 23 u. 59 m. In deze werd als gedelegeerd rechter aangesteld : de heer Paul De Poot, rechter in handelszaken in deze rechtbank (rvk.paul.de.poot@gmail.com). De plaats, dag en uur voor de stemming en de beslissing over het reorganisatieplan wordt bepaald op woensdag 22 juni 2016, om 11 uur, in zittingszaal A van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, Gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk. De griffier, (get.) L. Nolf.
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
Related news
Date
Title
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands