Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy Your Estate Solution

Temporary suspension was granted to Your Estate Solution in Sint-Agatha-Berchem (Brussel) on 03-10-2016. The company number is 438622518. The (main) activity of Your Estate Solution is activities auxiliary to financial services and insurance activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Your Estate Solution
Place:
Sint-Agatha-Berchem
Province:
Brussel
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
438622518
Court:
Branch
Type
Description
Group
Financial institutions
Main code
Activities auxiliary to financial services and insurance activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Keizer Karellaan 586
1082 Sint-Agatha-Berchem
Show on map
-
Business address:
Steenweg Op Zellik 12
1082 Sint-Agatha-Berchem
Show on map
Publications
Report date
Reference
29-05-2018
438622518
Uitspraak faillissement op 29-5-2018.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel RegSol Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement van: YOUR ESTATE SOLUTION NV STEENWEG OP ZELLIK 12, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM. Handelsactiviteit: onroerende goederen Ondernemingsnummer: 0438.622.518 Referentie: 20180295. Datum faillissement: 29 mei 2018. Rechter Commissaris: JOHAN DE COSTER. Curator: Ilse VAN DE MIEROP, LOUIZALAAN 106, 1050 02 ELSENE- ilse.vandemierop@dlapiper.com. Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 juli 2018. Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DE MIEROP Ilse.
17-10-2016
438622518
Mededeling.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Gerechtelijke reorganisatie 20160028 : NV Optima Global Estate, met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel, Zelliksesteenweg 12, KBO 438.622.518. Bij vonnis van 17.10.2016 stelt de rechtbank vast dat de heer Procureur des Konings geen vordering stelt tot vroegtijdige beëindiging van de gerechtelijke reorganisatie bij toepassing van art. 41, 3 WCO en verklaart de vordering van verzoekster tot aanstelling van een gerechtsmandataris om de schuldenaar bij te staan in de gerechtelijke reorganisatie overeenkomstig art. 271 WCO als volgt gegrond : voorlopig bewindvoerder blijft zijn taken als voorlopig bewindvoerder uitoefenen zoals bepaald in de beschikking van 15 september 2016, tot de voorwaarden voor de beëindiging van zijn mandaat, zoals bepaald in deze beschikking, zijn vervuld; op het ogenblik dat er een einde komt aan de opdracht van de voorlopig bewindvoerder door vervulling van de voorwaarden zoals gesteld in de beschikking van 15 september 2016, wordt Mr. Jean-Louis De Chaffoy de Courcelles aangesteld als gerechtsmandataris bij toepassing van art. 27, 1 WCO, om verzoekster bij te staan om zo goed als mogelijk te trachten de doelstellingen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie te bereiken. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
03-10-2016
438622518
Opschorting toegekend tot 15 november 2016.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Bij vonnis van 03.10.2016 heeft de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel de opschorting onder collectief akkoord uitgesproken voor de naamloze vennootschap OPTIMA GLOBAL ESTATE, met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel, Zelliksesteenweg 12, voorheen te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 586, en dit tot en met 15 november 2016. KBO Nr. 0438.622.518. Activiteit : vastgoedontwikkelaar. Gedelegeerd Rechter : de heer Frank TAILDEMAN, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.M. EYLENBOSCH.
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
Related news
Date
Title
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands