Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy Tp Renovatie

Temporary suspension was granted to Tp Renovatie in Hasselt (Limburg) on 24-10-2016. The company number is 545903231. The (main) activity of Tp Renovatie is specialised construction activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Tp Renovatie
Place:
Hasselt
Province:
Limburg
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
545903231
Court:
Branch
Type
Description
Group
Building industry
Main code
Specialised construction activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Laarbeekstraat 22
3510 Hasselt
Show on map
Publications
Report date
Reference
23-09-2021
545903231
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. Faillissement van: TP RENOVATIE VOF LAARBEEKSTRAAT 22, 3510 HASSELT. Geopend op 8 augustus 2018. Referentie: 20180199. Datum vonnis: 23 september 2021. Ondernemingsnummer: 0545.903.231 De curator: GEERT PAUWELS, LEOPOLDPLEIN 36, BUS 1, 3500 HASSELT- geert@advocatenpauwels.be. is op zijn verzoekvervangen door: De curatoren: SOFIE REPRIELS, GENKERSTEENWEG 302, 3500 HASSELT- sofierepriels@telenet.be, FREDERICK VAN COPPENOLLE, GENKERSTEENWEG 302, 3500 HASSELT- frederick@van-coppenolle.be. Voor eensluidend uittreksel: De curator: REPRIELS SOFIE.
18-03-2021
545903231
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. Faillissement van: TP RENOVATIE VOF LAARBEEKSTRAAT 22, 3510 HASSELT. Geopend op 8 augustus 2018. Referentie: 20180199. Datum vonnis: 18 maart 2021. Ondernemingsnummer: 0545.903.231 De Rechter Commissaris: LIESBET DEBEN. is vervangen door De Rechter Commissaris: MARCEL TSCHOSCHIA. Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN COPPENOLLE DIRK.
14-01-2021
545903231
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. Faillissement van: TP RENOVATIE VOF LAARBEEKSTRAAT 22, 3510 HASSELT. Geopend op 8 augustus 2018. Referentie: 20180199. Datum vonnis: 14 januari 2021. Ondernemingsnummer: 0545.903.231 Ontslag, ambtshalve van bijkomende curator GEERT PAUWELS, LEOPOLDPLEIN 36 BUS 1, 3500 HASSELT- geert@advocatenpauwels.be. Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN COPPENOLLE DIRK.
19-11-2020
545903231
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. Faillissement van: TP RENOVATIE VOF LAARBEEKSTRAAT 22, 3510 HASSELT. Geopend op 8 augustus 2018. Referentie: 20180199. Datum vonnis: 19 november 2020. Ondernemingsnummer: 0545.903.231 Aanstelling van een bijkomende curator: DIRK VAN COPPENOLLE, GENKERSTEENWEG 302, 3500 HASSELT- dirk@van-coppenolle.be. Voor eensluidend uittreksel: De curator: PAUWELS GEERT.
08-08-2018
545903231
Uitspraak faillissement op 8-8-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt RegSol Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt. Opening van het faillissement van: TP RENOVATIE VOF LAARBEEKSTRAAT 22, 3510 HASSELT. Handelsactiviteit: aannemer algemeen, renovaties Ondernemingsnummer: 0545.903.231 Referentie: 20180199. Datum faillissement: 8 augustus 2018. Rechter Commissaris: LIESBET DEBEN. Curator: GEERT PAUWELS, LEOPOLDPLEIN 36 BUS 1, 3500 HASSELT- geert@advocatenpauwels.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 08/08/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 20 september 2018. Voor eensluidend uittreksel: De curator: PAUWELS GEERT.
06-04-2017
545903231
Reorganisatieplan niet gehomologeerd.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt De ZEVENDE KAMER - ZAAL 10, VIERDE VERDIEPING, kamer van de rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling HASSELT, heeft op 06/04/2017 een vonnis uitgesproken in de gerechtelijke reorganisatie op naam van : 1. TP RENOVATIE VOF, met zetel te 3510 KERMT, LAARBEEKSTRAAT 22, RPR (HASSELT) : 0545.903.231; 2. DE HEER DEBORD, PATRICK, wonende te 8400 OOSTENDE, MADELIEFJESLAAN 92, bus 3; 3. DE HEER DEBORD, THOMAS, wonende te 3510 KERMT, WIJERSTRAAT 147. Homologeert het reorganisatieplan, zoals ter griffie neergelegd op 14 maart 2017 en op 27 maart 2017, niet; De griffier, (get.) C. SCHOELS.
24-10-2016
545903231
Opschorting toegekend tot 24/04/2017.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt De ZEVENDE KAMER kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt, heeft op 24/10/2016, een vonnis uitgesproken in de zaak ingeschreven onder A.R. R/16/00031, waarbij de gerechtelijke reorganisatie is geopend op naam van : 1. TP RENOVATIE VOF, met zetel te 3510 KERMT, LAARBEEKSTRAAT 22, (RPR) HASSELT : 0545.903.231; 2. DE HEER DEBORD, PATRICK, wonende te 8400 OOSTENDE, MADELIEFJESLAAN 92, bus 3; 3. DE HEER DEBORD, THOMAS, wonende te 3510 KERMT, WIJERSTRAAT 147. Het vonnis kent een voorlopige opschorting van betaling toe voor een observatieperiode eindigend op 24/04/2017 met het oog op een collectief akkoord. Het bepaalt dat zal gestemd worden over het reorganisatieplan ter zitting van 3/04/2017, om 9 uur, voor de zevende kamer van deze rechtbank, zetelend te 3500 HASSELT, PARKLAAN 25, BUS 6, zaal 10, vierde verdieping. Als gedelegeerd rechter is benoemd : DE PRETER, Daniël (p/a : rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt, Parklaan 25, bus 6, 3500 HASSELT - e-mail : rvk.hasselt.wco@just.fgov.be). De griffier, (get.) C. SCHOELS.
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands