Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy Raemdonck Peggy

Temporary suspension was granted to Raemdonck Peggy in Brugge (West-Vlaanderen) on 10-03-2017. The company number is 516965458. The (main) activity of Raemdonck Peggy is architectural and engineering activities; technical testing and analysis.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Raemdonck Peggy
Place:
Brugge
Province:
West-Vlaanderen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
516965458
Court:
Branch
Type
Description
Group
Advising, research and other specialist services
Main code
Architectural and engineering activities; technical testing and analysis
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Park De Rode Poort 40
8200 Brugge
Show on map
-
Business address:
Faliestraat 79
8210 Zedelgem
Show on map
Publications
Report date
Reference
13-08-2019
516965458
Uitspraak faillissement op 13-8-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende. Opening van het faillissement van: RAEMDONCK PEGGY, FALIESTRAAT 79, 8210 ZEDELGEM, geboren op 25/05/1974 in BRASSCHAAT. Handelsactiviteit: interieurarchitecten Handelsbenaming: HOUSE2HOME Uitbatingsadres: PARK DE RODE POORT 40, 8200 SINT-ANDRIES Ondernemingsnummer: 0516.965.458 Referentie: 20190120. Datum faillissement: 13 augustus 2019. Rechter Commissaris: MARIE-SOPHIE BULCKE. Curator: JAN WYLLEMAN, Nijverheidsstraat 82, 8400 OOSTENDE- jan.wylleman@gmail.com. Voorlopige datum van staking van betaling: 13/08/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 11 oktober 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: WYLLEMAN JAN.
10-03-2017
516965458
Opschorting toegekend tot 16/06/2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 10/03/2017, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van RAEMDONCK, Peggy, met hoofdvestiging te 8210 Zedelgem, Faliestraat 79, met ondernemingsnummer 0516.965.458. De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 10/03/2017, om te eindigen op 16/06/2017, om 23 u. 59 m. De terechtzitting waarop - zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 09/06/2017, om 9 uur van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Patrick Coulier, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009, betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be). Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. GEERS.
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands