Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy terminated Leereik

Temporary suspension was granted to Leereik in Heverlee (Vlaams-Brabant) on 13-02-2018. The company number is 652693204. The (main) activity of Leereik is education.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Leereik
Place:
Heverlee
Province:
Vlaams-Brabant
Status:
Bankruptcy terminated
Insolvency number:
652693204
Court:
Branch
Type
Description
Group
Education
Main code
Education
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Interleuvenlaan 62
3001 Heverlee
Show on map
Publications
Report date
Reference
17-06-2021
652693204
Afgesloten door vereffening op 17-6-2021.
 
Ondernemingsrechtbank Leuven RegSol Ondernemingsrechtbank Leuven. Afsluiting faillissement door vereffening van: LEEREIK BVBA INTERLEUVENLAAN 62, 3001 HEVERLEE. Geopend op 11 oktober 2018. Referentie: 20180217. Datum vonnis: 17 juni 2021. Ondernemingsnummer: 0652.693.204 Aangeduide vereffenaar(s): BLAUWENS GEORGES LEUVENSEBAAN 235 3040 HULDENBERG Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEWAEL MARC.
29-04-2021
652693204
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Leuven RegSol Ondernemingsrechtbank Leuven. Faillissement van: LEEREIK BVBA INTERLEUVENLAAN 62, 3001 HEVERLEE. Geopend op 11 oktober 2018. Referentie: 20180217. Datum vonnis: 29 april 2021. Ondernemingsnummer: 0652.693.204 De Rechter Commissaris: ALEXANDER DUMON. is vervangen door De Rechter Commissaris: WIM CLAES. Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEWAEL MARC.
11-10-2018
652693204
Mededeling.
 
Rechtbank van koophandel Leuven RegSol Rechtbank van koophandel Leuven. Faillissement van: LEEREIK BVBA INTERLEUVENLAAN 62, 3001 HEVERLEE. Geopend op 11 oktober 2018. Referentie: 20180217. Datum vonnis: 15 oktober 2018. Ondernemingsnummer: 0652.693.204 De Rechter Commissaris: WILLEM VAN CALSTER. is vervangen door De Rechter Commissaris: ALEXANDER DUMON. Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEWAEL MARC.
11-10-2018
652693204
Uitspraak faillissement op 11-10-2018.
 
Rechtbank van koophandel Leuven RegSol Rechtbank van koophandel Leuven. Opening van het faillissement van: LEEREIK BVBA INTERLEUVENLAAN 62, 3001 HEVERLEE. Ondernemingsnummer: 0652.693.204 Referentie: 20180217. Datum faillissement: 11 oktober 2018. Rechter Commissaris: WILLEM VAN CALSTER. Curators: MARC DEWAEL, STATIONSTRAAT 108A, 3400 LANDEN- marc.dewael@dewaelpartners.be;KARL VANSTIPELEN, STATIONSSTRAAT 108 A, 3400 LANDEN- karl.vanstipelen@dewaelpartners.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 11/10/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 20 november 2018. Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEWAEL MARC.
10-09-2018
652693204
Reorganisatieplan niet gehomologeerd. Reorganisatieprocedure gesloten.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 10/09/2018, werd voor wat betreft de LEEREIK BVBA, met zetel te 3001 HEVERLEE, INTERLEUVENLAAN 62, KBO-nr. 0652.693.204, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009, het volgende beslist. De rechtbank homologeert het reorganisatieplan, neergelegd op 17 augustus 2018, niet en sluit de reorganisatieprocedure af. (Get.) C. LENAERTS, griffier.
08-05-2018
652693204
Opschorting verlengd tot 20 september 2018.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 8 mei 2018 werd voor wat betreft de BVBA LEEREIK, met zetel te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 62, KBO nr. 0652.693.204, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009, het volgende uitgesproken. Na beraad beslist de rechtbank op tegenspraak en - Verklaart de vordering, conform art. 38, 1 WCO tot verlenging van de opschorting gegrond; - Zegt voor recht dat de termijn van opschorting wordt verlengd tot 20 september 2018, met wijziging van het doel, zijnde thans het bereiken van een collectief akkoord; - Stelt de datum voor stemming over het tijdig neer te leggen reorganisatieplan vast op de zitting van donderdag 6 september 2018 om 15 uur in de gewone zittingszaal van de rechtbank, tweede verdieping, F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven; - Bevestigt de aanstelling en de opdracht van de heer R. THIELENS, als gedelegeerd rechter aan wie elke wijziging in de toestand van de onderneming onmiddellijk dient meegedeeld. De griffier, (get.) C. LENAERTS.
13-02-2018
652693204
Opschorting toegekend tot 08/05/2018.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven, van 13/02/2018, werd voor wat betreft BVBA LEEREIK, met zetel te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 62, KBO nr. 0652.693.204, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009. Bij beschikking, d.d. 25/01/2018, werd de heer R. Thielens, aangesteld als gedelegeerd rechter. Na beraad beslist de rechtbank op tegenspraak en : verklaart het verzoek tot het bekomen van de rechterlijke reorganisatie ontvankelijk en gegrond en de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend, met het oog op het bereiken van minnelijke akkoord; bepaalt de duur van opschorting op drie maanden, vanaf heden om te eindigen op 08/05/2018; De griffier, (get.) C. LENAERTS.
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands