Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy Pv Sound Elektro

Temporary suspension was granted to Pv Sound Elektro in Tielt (West-Vlaanderen) on 23-02-2018. The company number is 440432062. The (main) activity of Pv Sound Elektro is electricity, gas, steam and air conditioning supply.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Pv Sound Elektro
Place:
Tielt
Province:
West-Vlaanderen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
440432062
Court:
Branch
Type
Description
Group
Production and distribution of and trade in electricity, natural gas, steam and cooled air.
Main code
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Oude Stationstraat 23
8700 Tielt
Show on map
Publications
Report date
Reference
26-04-2018
440432062
Uitspraak faillissement op 26-4-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: PV SOUND ELEKTRO BVBA, OUDE STATIONSTRAAT 23, 8700 TIELT. Referentie: 20180089. Datum faillissement: 26 april 2018. Handelsactiviteit: VERKOOP KLEINHANDEL Handelsbenaming: MANSQUARE Uitbatingsadres: OUDE STATIONSTRAAT 23, 8700 TIELT Ondernemingsnummer: 0440.432.062 Curator: Mr DECOSTERE ELISA, KAPELLESTRAAT 22, 8851 ARDOOIE. Voorlopige datum van staking van betaling: 26/04/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 5 juni 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. GEERS
23-02-2018
440432062
Opschorting toegekend tot 01/06/2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 23/02/2018, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van BVBA PV SOUND ELEKTRO, met zetel te 8700 TIELT, Oude Stationstraat 23, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0440.432.062 De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 23/02/2018 om te eindigen op 01/06/2018, om 23 u. 59 m. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 25/05/2018, om 9 u. 30 m., van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Peter Van Renterghem, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. (WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be) Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands