Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy Houten Clara

Houten Clara was declared bankrupt by the court in Antwerpen on 24-04-2018. The company number is 541869120. The (main) activity of Houten Clara is food and beverage service activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Houten Clara
Place:
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
541869120
Court:
Branch
Type
Description
Group
Accommodation, food and provision of drinks
Main code
Food and beverage service activities
Publications
Report date
Reference
24-04-2018
541869120
Uitspraak faillissement op 24-4-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: HOUTEN CLARA BVBA, GRAANMARKT 15, 2000 ANTWERPEN 1. Referentie: 20180409. Datum faillissement: 24 april 2018. Handelsactiviteit: overige eetgelegenheden Ondernemingsnummer: 0541.869.120 Curator: Mr DEBAENE THOMAS, KONINKLIJKE LAAN 60, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN). Voorlopige datum van staking van betaling: 24/04/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 22 juni 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
Related news
Date
Title
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands