Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy terminated Maxburg Service

Maxburg Service in Antwerpen (Antwerpen) was declared bankrupt by the court in Antwerpen on 26-04-2018. The company number is 453683648. The (main) activity of Maxburg Service is real estate activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Maxburg Service
Place:
Antwerpen
Province:
Antwerpen
Status:
Bankruptcy terminated
Insolvency number:
453683648
Court:
Branch
Type
Description
Group
Lease of and trade in immovable goods
Main code
Real estate activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Grote Markt 50STUDIO 4R
2000 Antwerpen
Show on map
Publications
Report date
Reference
04-06-2024
453683648
Faillissement beëindigd.
 

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Summiere afsluiting faillissement van: MAXBURG SERVICE NV
Geopend op 26 april 2018
Referentie: 20180437
Datum vonnis: 4 juni 2024
Ondernemingsnummer: 0453.683.648
Aangeduide vereffenaar(s): ARIE DREVES VAN DIJK, SONNENBURGHLAAN 62, 2275 VOORBURG - NEDERLAND.
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck


31-10-2023
453683648
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Faillissement van: MAXBURG SERVICE NV Geopend op 26 april 2018 Referentie: 20180437 Datum vonnis: 31 oktober 2023 Ondernemingsnummer: 0453.683.648 Vervanging van curator Mr CORNILLE PETER, op zijn verzoek, door Mr MATTHEESSENS PIETER, LANGE LOZANASTRAAT 24, 2018 ANTWERPEN 1. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Van Aelst
26-04-2018
453683648
Uitspraak faillissement op 26-4-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: MAXBURG SERVICE NV, GROTE MARKT 40 STUDIO 4R, 2000 ANTWERPEN 1. Referentie: 20180437. Datum faillissement: 26 april 2018. Handelsactiviteit: overige zakelijke dienstverlening Ondernemingsnummer: 0453.683.648 Curator: Mr CORNILLE PETER, AUGUST VERMEYLENLAAN 1/4, 2050 ANTWERPEN 5. Voorlopige datum van staking van betaling: 26/04/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 22 juni 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, L. Boets
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight


Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands