Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy Attentio Sa

Temporary suspension was granted to Attentio Sa in Ixelles (Brussel) on 11-01-2012. The appointed curator is Jean Bayart. The company number is 866380937. The (main) activity of Attentio Sa is computer programming, consultancy and related activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Attentio Sa
Place:
Ixelles
Province:
Brussel
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
866380937
Court:
Examining magistrate:
de heer Andersson
Branch
Type
Description
Group
Information and communications
Main code
Computer programming, consultancy and related activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Chaussee De Boondael 6/9
1050 Ixelles
Show on map
Publications
Report date
Reference
14-05-2012
866380937
Uitspraak faillissement op 14 mei 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement, op bekentenis, van : Attentio NV, Boondaelsesteenweg 6/9, 1050 Elsene. Faillissementsnummer : 20120868. Datum faillissement : 14 mei 2012. Handelsactiviteit : verschaffen van hulpmiddelen in IT. Ondernemingsnummer 0866.380.937. Rechter-commissaris : de heer Andersson. Curator : Mr. Bayart, Jean, De Broquevillelaan 116/10, 1200 Brussel-20. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 20 juni 2012. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen zich hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
20-01-2012
866380937
Voorlopige opschorting
11-01-2012
866380937
Opschorting toegekend tot 20 juni 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Bij vonnis van 11 januari 2012, van de rechtbank van koophandel te Brussel werd de gerechtelijke reorganisatie toegekend bij collectief akkoord aan de NV Attentio, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Boondaelsesteenweg 6, bus 9. Ond.nr. : 0866.380.937. N PRJ : 20110244. Handelsaktiviteit : informatica. De rechtbank heeft de heer J.-L. Philippart de Foy, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel, als gedelegeerd rechter benoemd. Vervaldatum van de opschorting : 20 juni 2012. Stemming schuldeisers : 30 mei 2012. Neerleging plan : 9 mei 2012. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1299493-47
Taalkeuze Frans
Gemeentecode 21009
Hoedanigheden
Date
Record
14-07-2004
Onderneming onderworpen aan BTW
15-07-2004
Handelsonderneming
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Date
Record
15-07-2004
Basiskennis bedrijfsbeheer
Hoedanigheden
Date
Record
01-10-2004
Werkgever RSZ
RSZ
Date
Record
01-10-2004
Datum inschrijvings
05-10-2004
Datum aanvraag
14-05-2012
Datum schrapping
23-11-2012
Datu bijwerking
Curator / receiver
Curator:
Jean Bayart
Visiting address:
- ()
Postal address:
-
Telephone number:
-
Fax number:
-
E-mail address:
-
Website:
-
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands