Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy Falstaff Gent

Temporary suspension was granted to Falstaff Gent in Gent (Oost-Vlaanderen) on 31-08-2011. The appointed curator is . The company number is 472929537. The (main) activity of Falstaff Gent is food and beverage service activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Falstaff Gent
Place:
Gent
Province:
Oost-Vlaanderen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
472929537
Court:
Branch
Type
Description
Group
Accommodation, food and provision of drinks
Main code
Food and beverage service activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Brusselsesteenweg 693
9000 Gent
Show on map
-
Business address:
Brusselsesteenweg 693
9050 Gent
Show on map
Trading names
Since
Trading under
C of C number
Established in
Falstaff
Publications
Report date
Reference
27-06-2017
472929537
Uitspraak faillissement op 27-6-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: FALSTAFF GENT BVBA, BRUSSELSESTEENWEG 693, 9050 GENTBRUGGE. Referentie: 20170313. Datum faillissement: 27 juni 2017. Handelsactiviteit: cafés en bars Ondernemingsnummer: 0472.929.537 Curator: Mr VERPLANCKE MIEKE, ZUIDSTATIONSTRAAT 34-36, 9000 GENT. Voorlopige datum van staking van betaling: 27/06/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 6 september 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: Griffier-hoofd van dienst, C. VAN KERCKHOVE
05-03-2012
472929537
Homologatie reorganisatieplan
23-02-2012
472929537
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 23 februari 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, zesde kamer, d.d. 23 februari 2012, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie van BVBA Falstaff Gent, met vennootsschapszetel te 9050 Gent, Brusselsesteenweg 693, met ondernemingsnr. 0472.929.537, het reorganisatieplan, neergelegd ter griffie op 7 februari 2012, gehomologeerd. Beveelt de sluiting van de reorganisatieprocedure, onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan. Voor eensluidend uittreksel : (get.) R. Van de Wynkele, hoofdgriffier.
25-10-2011
472929537
Opschorting toegekend tot 23 december 2011.
 
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, zesde kamer, d.d. 25 oktober 2011, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie van BVBA Falstaff Gent, met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Brusselsesteenweg 693, met ondernemingsnummer 0472.929.537, de duur van de opschorting verlengd vanaf 14 oktober 2011 om te verstrijken op 23 december 2011. Voor eensluidend uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.) C. Van Kerckhove.
27-09-2011
472929537
Verlenging voorlopige opschorting
22-09-2011
472929537
Opschorting toegekend tot 29 februari 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, vijfde kamer, d.d. 22 september 2011, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie van BVBA Falstaff Gent, met zetel, te 9050 Gent, Brusselsesteenweg 693, met ondernemingsnummer 0472.929.537, de duur van de opschorting verlengd met een periode van twee maanden om te verstrijken op 29 februari 2012.Bepaalt de terechtzitting waarop zal gestemd worden over het reorganisatieplan op dinsdag 21 februari 2012, om 14 u. 30 m., in de zittingszaal 1.3, van het gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401. Voor eensluidend uittreksel : (get.) R. Van de Wynkele, hoofdgriffier.
31-08-2011
472929537
Opschorting toegekend tot 14 september 2011.
 
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, vakantiekamer, d.d. 31 augustus 2011, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie van Falstaff Gent BVBA, met maatschappelijke zetel, te 9050 Gentbrugge, Brusselsesteenweg 693, met ondernemingsnummer 0472.929.537, de duur van opschorting verlengd van 14 september 2011 tot en met 30 oktober 2011. Bepaald de terechtzitting waarop gestemd zal worden over het reorganisatieplan op dinsdag 11 oktober 2011, om 14 u. 30 m., in de zittingszaal nr. 1.3. van het gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401. Voor eensluidend uittreksel : (get.) R. Van de Wynkele, hoofdgriffier.
24-06-2011
472929537
Voorlopige opschorting
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1730602-21
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 44021
Hoedanigheden
Date
Record
01-11-2000
Onderneming onderworpen aan BTW
14-11-2000
Handelsonderneming
27-02-2004
Werkgever RSZ
RSZ
Date
Record
27-02-2004
Datum inschrijvings
30-03-2004
Datum aanvraag
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Date
Record
14-04-2011
Basiskennis bedrijfsbeheer
RSZ
Date
Record
13-01-2013
Datu bijwerking
Curator / receiver
Curator:
Visiting address:
- ()
Postal address:
-
Telephone number:
-
Fax number:
-
E-mail address:
-
Website:
-
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
Related news
Date
Title
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands