Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy Pilots 2000

Temporary suspension was granted to Pilots 2000 in Brugge (West-Vlaanderen) on 03-05-2013. The company number is 899376377. The (main) activity of Pilots 2000 is manufacture of computer, electronic and optical products.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Pilots 2000
Place:
Brugge
Province:
West-Vlaanderen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
899376377
Court:
Branch
Type
Description
Group
Industry
Main code
Manufacture of computer, electronic and optical products
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Lieven Bauwensstraat 32
8200 Brugge
Show on map
Publications
Report date
Reference
19-09-2022
899376377
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Faillissement van: PILOTS 2000 BVBA Geopend op 16 december 2013 Referentie: 20130278 Datum vonnis: 19 september 2022 Ondernemingsnummer: 0899.376.377 Ambtshalve vervanging van curator Mr WEEGMANN PATRICK door Mr MERMUYS JOHAN, DORPSSTRAAT 76 BUS 3, 8490 JABBEKE. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
16-12-2013
899376377
Uitspraak faillissement op 16/12/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 16/12/2013, werd op DAGVAARDING het faillissement uitgesproken van PILOTS 2000 BVBA, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 32, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0899.376.377, en met als handelsactiviteit goederenvervoer over de weg. Datum van staking van betalingen : 16/12/2013. Curator : Mr. WEEGMANN, PATRICK, advocaat te 8000 BRUGGE, FILIPS DE GOEDELAAN 11. De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, vóór 16/01/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 26/01/2014. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) F. Hulpia.
03-05-2013
899376377
Opschorting toegekend tot 13/09/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge Bij vonnis van 03/05/2013 verklaarde de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, tijdelijke eerste kamer bis, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van BVBA Pilots 2000, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 32, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0899.376.377 De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 03/05/2013 om te eindigen op 13/09/2013. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 06/09/2013, om 09.10 uur van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Peter van Renterghem, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Voor eensluidend verklaard uittreksel : (get.) C. Geers, griffier.
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1866192-69
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31005
Stamnummer 1866192-69
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31005
Hoedanigheden
Date
Record
11-07-2008
Onderneming onderworpen aan BTW
23-07-2008
Handelsonderneming
RSZ
Date
Record
09-05-2011
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Date
Record
09-05-2011
Werkgever RSZ
RSZ
Date
Record
10-05-2011
Datum aanvraag
14-02-2012
Datu bijwerking
19-12-2013
Datu bijwerking
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands