Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy Steelandt Kurt Marcel

Steelandt Kurt Marcel in Waregem (West-Vlaanderen) was declared bankrupt by the court in Gent on 26-12-2013. The company number is 533512371. The (main) activity of Steelandt Kurt Marcel is food and beverage service activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Steelandt Kurt Marcel
Place:
Waregem
Province:
West-Vlaanderen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
533512371
Court:
Branch
Type
Description
Group
Accommodation, food and provision of drinks
Main code
Food and beverage service activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Processiestraat 94
8790 Waregem
Show on map
-
Business address:
Hoogstraat 9
9770 Kruisem
Show on map
Publications
Report date
Reference
12-12-2019
533512371
Uitspraak faillissement op 12-12-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde. Opening van het faillissement van: STEELANDT KURT, HOOGSTRAAT(KRU) 9, 9770 KRUISEM, geboren op 14/04/1963 in KORTRIJK. Handelsactiviteit: cafés en bars Ondernemingsnummer: 0533.512.371 Referentie: 20190107. Datum faillissement: 12 december 2019. Rechter Commissaris: JAN GHYS. Curator: HENRI NOTTEBAERT, VOORBURG 3, 9700 OUDENAARDE- nottebaert.h@adv-vanderschelden.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 12/12/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 21 januari 2020. Voor eensluidend uittreksel: De curator: NOTTEBAERT HENRI.
26-12-2013
533512371
Uitspraak faillissement op 26/12/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Kortrijk Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, d.d. 26/12/2013, werd OP BEKENTENIS failliet verklaard : STEELANDT, KURT, PROCESSIESTRAAT 94 te 8792 DESSELGEM, geboren op 14/04/1963, ondernemingsnummer : 0533.512.371, = café. Rechter-commissaris : VERVAEKE, MARK. Curator : Mr. FRANCOIS, Yves, EERTBRUGGESTRAAT 10, 8790 WAREGEM. Datum der staking van betaling : 26/12/2013. Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór : 18/01/2014. Neerlegging eerste PV van verificatie der schuldvorderingen : 12/02/2014 te 11 u. 15 m., in zaal A, rechtbank van koophandel, gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk. Belangrijk bericht aan de belanghebbenden : om in voorkomend geval te kunnen genieten van de bevrijding waarvan sprake in art. 73 of in art. 80 van de Faillissementswet, moeten de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde, ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen die hun identiteit, hun beroep en hun woonplaats vermeldt en waarin zij bevestigen dat hun beroep en hun woonplaats vermeldt en waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is, en waarbij de stukken zijn gevoegd zoals bepaald is in art. 72ter van de Faillissementswet. De hoofdgriffier, (get.) K. Engels.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1671614-57
Taalkeuze Nederlands
Hoedanigheden
Date
Record
28-10-1988
Handelsonderneming
01-11-1988
Onderneming onderworpen aan BTW
01-10-1996
Werkgever RSZ
RSZ
Date
Record
01-10-1996
Datum inschrijvings
25-10-1996
Datum aanvraag
30-12-2013
Datu bijwerking
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands