Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy terminated Dc Investments

Dc Investments in Temse (Oost-Vlaanderen) was declared bankrupt by the court in Gent on 17-03-2014. The company number is 466049663. The (main) activity of Dc Investments is advertising and market research.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Dc Investments
Place:
Temse
Province:
Oost-Vlaanderen
Status:
Bankruptcy terminated
Insolvency number:
466049663
Court:
Branch
Type
Description
Group
Advising, research and other specialist services
Main code
Advertising and market research
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Schoenstraat 96BC/67
9140 Temse
Show on map
-
Business address:
Christinastraat 1/04.05
8400 Oostende
Show on map
Publications
Report date
Reference
28-06-2021
466049663
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende. Summiere afsluiting faillissement van: DC INVESTMENTS BVBA Geopend op 23 januari 2017 Referentie: 20170012 Datum vonnis: 28 juni 2021 Ondernemingsnummer: 0466.049.663 Aangeduide vereffenaar(s): STOCKMAN DOMINIQUE, HAAGWINDE 39, 8300 KNOKKE-HEIST. Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, V. Vertonghen
23-01-2017
466049663
Uitspraak faillissement op 23-1-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: DC INVESTMENTS BVBA, CHRISTINASTRAAT 1/4.5, 8400 OOSTENDE. Referentie: 20170012. Datum faillissement: 23 januari 2017. Handelsactiviteit: MARKT-EN OPNINIEONDERZOEKBUREAU'S Handelsbenaming: DC INVESTMENTS Uitbatingsadres: BRUGGESTRAAT 146/A, 8830 HOOGLEDE Ondernemingsnummer: 0466.049.663 Curator: Mr VERMEIRE CHRISTINE, GROENDREEF 8, 8400 OOSTENDE. Voorlopige datum van staking van betaling: 23/01/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oostende, Canadaplein, 8400 Oostende. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 6 maart 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier-hoofd van dienst
17-03-2014
466049663
Uitspraak faillissement op 17/03/2014.
 
Rechtbank van koophandel te Dendermonde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van 17/03/2014, werd DC INVESTMENTS BVBA, SCHOENSTRAAT 96BC/67, 9140 TEMSE, in staat van faillissement verklaard. Ondernemingsnummer : 0466.049.663 Rechter-Commissaris : EVELYNE MARTENS. Curator : Mr. JOHAN COLPAERT, 9112 SINAAI-WAAS, HULSTBAAN 233A. Datum staking van betaling : 17/03/2014, onder voorbehoud van art. 12, lid 2 F.W. Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen de 30 dagen vanaf datum faillissementsvonnis. Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank op vrijdag 25 april 2014. Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring. (art. 63 F.W.). Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde op de griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is. (art. 72bis F.W. en art. 10 Wet 20.07.2005). Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Ch. Leunis.
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
Hoedanigheden
Date
Record
20-10-1999
Handelsonderneming
01-01-2000
Onderneming onderworpen aan BTW
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands