Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy Bakkerij Bert Leysen

Temporary suspension was granted to Bakkerij Bert Leysen in Herentals (Antwerpen) on 23-07-2014. The company number is 810951771. The (main) activity of Bakkerij Bert Leysen is manufacture of food products.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Bakkerij Bert Leysen
Place:
Herentals
Province:
Antwerpen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
810951771
Court:
Branch
Type
Description
Group
Industry
Main code
Manufacture of food products
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Herenthoutseweg 137
2200 Herentals
Show on map
Publications
Report date
Reference
06-01-2015
810951771
Uitspraak faillissement op 06/01/2015.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 06/01/2015, werd de datum van staking van betaling van het faillissement BAKKERIJ BERT LEYSEN BVBA, - BAKKERIJ -, HERENTHOUTSEWEG 137, 2200 HERENTALS, ondernemingsnummer : 0810.951.771, failliet verklaard op 09/09/2014, teruggebracht op 09/03/2014. De griffier, (get.) L. Verstraelen.
09-09-2014
810951771
Uitspraak faillissement op 09/09/2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 09/09/2014 werd : BAKKERIJ BERT LEYSEN BVBA, gevestigd te : HERENTHOUTSEWEG 137, 2200 HERENTALS, met ondernemingsnummer 0810.951.771, activiteit : BAKKERIJ, failliet verklaard op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW). Rechter-commissaris : IMANS, JEF. Curator : Mr. VAN ROMPAEY, PAUL, advocaat te 2260 WESTERLO, ZANDBERG 19. - Tijdstip van ophouding van betaling : 09/09/2014. - Indiening schuldvorderingen voor : 07/10/2014. - Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op : 21/10/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en art. 72ter Fail.W.). De griffier, (get.) L. VERSTRAELEN.
09-09-2014
810951771
Uitspraak faillissement op 9 september 2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : BAKKERIJ BERT LEYSEN BVBA, HERENTHOUTSEWEG 137, 2200 HERENTALS. Referentie : 20140253. Datum faillissement : 9 september 2014. Handelsactiviteit : BAKKERIJ. Ondernemingsnummer : 0810.951.771 Curator : Mr VAN ROMPAEY PAUL, ZANDBERG 19, 2260 WESTERLO. Voorlopige datum van staking van betaling : 09/09/2014 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 21 oktober 2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.
23-07-2014
810951771
Opschorting toegekend tot 07/10/2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Bij vonnis van de VAKANTIEKAMER van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, van 23/07/2014 werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie (overdracht) geopend inzake : BAKKERIJ BERT LEYSEN BVBA, met vennootschapszetel te 2200 HERENTALS, HERENTHOUTSEWEG 137, met ondernemingsnummer 0810.951.771, aard van de handel : BAKKERIJ. Gedelegeerd rechter : IMANS, JEF, p/a de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout. Duur van de opschorting : zes maanden, alleszins tot de zitting van 07/10/2014. Tevens werd als gerechtsmandataris aangesteld : Mr. Paul VAN ROMPAEY, advocaat te 2260 WESTERLO, ZANDBERG 19. Neerlegging tussentijds verslag gerechtsmandataris : zitting dinsdag 7 oktober 2014 om 9 u. 30 m. in de raadkamer. De griffier, (get.) L. Verstraelen.
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1842905-90
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 13011
Stamnummer 1842905-90
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 13011
Stamnummer 1842905-90
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 13011
Stamnummer 1842905-90
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 13011
Hoedanigheden
Date
Record
27-04-2009
Handelsonderneming
01-05-2009
Onderneming onderworpen aan BTW
01-07-2009
Werkgever RSZ
RSZ
Date
Record
01-07-2009
Datum inschrijvings
03-07-2009
Datum aanvraag
03-02-2010
Datu bijwerking
10-09-2014
Datum schrapping
12-09-2014
Datu bijwerking
23-10-2014
Datu bijwerking
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
Related news
Date
Title
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands