Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy Recor

Temporary suspension was granted to Recor in Hasselt (Limburg) on 18-05-2020. The company number is 401341557. The (main) activity of Recor is manufacture of furniture.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Recor
Place:
Hasselt
Province:
Limburg
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
401341557
Court:
Branch
Type
Description
Group
Industry
Main code
Manufacture of furniture
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Sint-Truidersteenweg 296
3500 Hasselt
Show on map
Publications
Report date
Reference
19-08-2020
401341557
Uitspraak faillissement op 19-8-2020.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. Opening van het faillissement van: RECOR NV SINT-TRUIDERSTEENWEG 296, 3500 HASSELT. Handelsactiviteit: meubelfabrikant Ondernemingsnummer: 0401.341.557 Referentie: 20200243. Datum faillissement: 19 augustus 2020. Rechter Commissaris: HILDE CLAES. Curators: MARK BERNAERTS, HENRY FORDLAAN 47, 3600 GENK- mark.bernaerts@consenso.be;BERNARD MAILLEUX, HENRY FORDLAAN 47, 3600 GENK- bernard.mailleux@consenso.be;FELIX RUYSSCHAERT, PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN- felix.ruysschaert@consenso.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 19/08/2020 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 1 oktober 2020. Voor eensluidend uittreksel: De curator: BERNAERTS MARK.
12-08-2020
401341557
Opschorting toegekend.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt De vakantiekamer van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, heeft op 12/08/2020, een vonnis uitgesproken in de gerechtelijke reorganisatie op naam van RECOR NV, te 3500 HASSELT, SINT-TRUIDERSTEENWEG 296, met ondernemingsnummer : 0401.341.557 : - waarin machtiging wordt gegeven aan Meesters M. BERNAERTS, B. MAILLEUX en F. RUYSSCHAERT, gerechtsmandatarissen, om tot ondertekening over te gaan van addendum 2 bevattende een uitbreiding van het voorwerp van de reeds goedgekeurde overeenkomst van overdracht, om er één geheel mee uit te maken; - waarin wordt gezegd voor recht dat de gerechtsmandatarissen zullen instaan voor de uitvoering van de voormelde overeenkomst en dat de verkoopprijs door de gerechtsmandatarissen, of in hun opdracht, zal geïnd en verdeeld worden en dit overeenkomstig art. 1627 e.v. Ger. W; - waarin wordt vastgesteld dat hiermee alle voor overdracht vatbare activiteiten overgedragen zijn en de toegekende periode van opschorting nog niet verstreken is; - waarin de procedure van gerechtelijke reorganisatie afgesloten wordt; - waarin de aangewezen gerechtsmandatarissen ontlast worden van hun opdracht, onder voorbehoud van wat hierboven werd gezegd in verband met de uitvoering van de overeenkomst tot overdracht onder gerechtelijk gezag en de twee addenda en de verdeling van de gelden. De griffier, (get.) I. Manshoven.
18-05-2020
401341557
Opschorting toegekend tot 18/09/2020.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. Opening van de gerechtelijke reorganisatie van: RECOR NV SINT-TRUIDERSTEENWEG 296, 3500 HASSELT. Ondernemingsnummer: 0401.341.557 Datum uitspraak: 18/05/2020 Referentie: 20200006 Onderwerp van de procedure: Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag Gedelegeerd rechter: DE PRETER - met emailadres: orb.hasselt.insolventie@just.fgov.be. Gerechtsmandatarissen: MARK BERNAERTS advocaat te 3600 GENK, HENRY FORDLAAN 47. BERNARD MAILLEUX advocaat te 3600 GENK, HENRY FORDLAAN 47. FELIX RUYSSCHAERT advocaat te 3600 GENK, HENRY FORDLAAN 47. Einddatum van de opschorting: 18/09/2020. Voor eensluidend uittreksel: Stefanie SEVENS.
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
Related news
Date
Title
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands