Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Almys Sprl

Op 10-11-2014 is Almys Sprl te Forest (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Als curator is aangesteld Emmanuelle Bouillon. Het ondernemingsnummer is 848545409. De (hoofd)activiteit van Almys Sprl is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Almys Sprl
Plaats:
Forest
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
848545409
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Catering
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rue De Belgrade 84
1190 Forest
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
10-11-2014
848545409
Uitspraak faillissement op 10/11/2014.
 
Franstalige rechtbank van koophandel Brussel Opening van het faillissement op dagvaarding van BVBA ALMYS, 1190 VORST, Berlhelotstraat 106/8. Faillissementsnummer : 20142086. Datum faillissement : 10/11/2014. Handelsactiviteit : katering. Ondernemingsnummer : 0848.545.409. Rechter-commissaris : S. LEMORT. Curator : Mr. E. BOUILLON, 1170 BRUSSEL, Terhulpensesteenweg 187. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 17/12/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, Pinchart, N.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1379583-46
Taalkeuze Frans
Gemeentecode 21007
10-10-2012
Datum aanvraag
07-01-2013
Datum inschrijvings
18-11-2014
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Emmanuelle Bouillon
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland