Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement World Wide Consulting Sprl-S

Op 17-11-2014 is World Wide Consulting Sprl-S te Forest (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Als curator is aangesteld Hanssens-Ensch Francoise. Het ondernemingsnummer is 842282177. De (hoofd)activiteit van World Wide Consulting Sprl-S is administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
World Wide Consulting Sprl-S
Plaats:
Forest
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
842282177
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten
Nevencode
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Avenue Albert 99
1190 Forest
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
17-11-2014
842282177
Uitspraak faillissement op 17/11/2014.
 
Franstalige rechtbank van koophandel Brussel Opening van het faillissement op dagvaarding van BVBA WORLD WIDE CONSULTING, 1190 VORST, Albertlaan 99. Faillissementsnummer : 20142112. Datum faillissement : 17/11/2014. Handelsactiviteit : rading. Ondernemingsnummer : 0842.282.177. Rechter-commissaris : C. VANDERVINNE. Curator : Mr. F. HANSSENS-ENSCH, 1050 BRUSSEL, Louizalaan 349/17. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 24/12/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, Pinchart, N.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1373736-30
Taalkeuze Frans
Gemeentecode 21007
01-02-2012
Datum inschrijvings
20-02-2012
Datum aanvraag
31-05-2012
Datum schrapping
18-11-2014
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Hanssens-Ensch Francoise
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland