Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Ceradure

Op 22-12-2014 is Ceradure te Hasselt (Limburg) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Als curator is aangesteld Lode Cuypers. Het ondernemingsnummer is 873118378. De (hoofd)activiteit van Ceradure is groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Ceradure
Plaats:
Hasselt
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
873118378
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Scheepvaartkaai 16A
3500 Hasselt
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Scheepvaartkaai 16 A
3500 Hasselt
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
01-10-2019
873118378
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren. Summiere afsluiting faillissement van: CERADURE BVBA Geopend op 22 december 2014 Referentie: 7392 Datum vonnis: 1 oktober 2019 Ondernemingsnummer: 0873.118.378 Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS
28-05-2019
873118378
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren. Faillissement van: CERADURE BVBA Geopend op 22 december 2014 Referentie: 7392 Datum vonnis: 28 mei 2019 Ondernemingsnummer: 0873.118.378 Ambtshalve ontslag van bijkomende curator Mr CUYPERS LODE. Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS
22-12-2014
873118378
Uitspraak faillissement op 22 december 2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren Opening van het faillissement, dagvaarding, van : CERADURE BVBA, SCHEEPVAARTKAAI 16A, 3500 HASSELT. Referentie : 7392. Datum faillissement : 22 december 2014. Ondernemingsnummer : 0873.118.378 Curatoren : Mr MIGUET ROGER, PUTSTRAAT 36, 3700 TONGEREN; Mr CUYPERS LODE, PUTSTRAAT 36, 3700 TONGEREN. Voorlopige datum van staking van betaling : 22/06/2014 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 Bus 4, 3700 Tongeren. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 5 februari 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : Peggy DUMOULIN
22-12-2014
873118378
Uitspraak faillissement op 22/12/2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren De rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling TONGEREN, heeft bij vonnis van 22/12/2014, op dagvaarding, het faillissement uitgesproken van CERADURE BVBA, te 3500 HASSELT, SCHEEPVAARTKAAI 16A, ondernemingsnummer : 0873.118.378, voornaamste handelswerkzaamheid : een bedrijf gespecialiseerd in coatings voor metalen, handeldrijvende onder de benaming (4), te 3621 Lanaken, Sterrenlaan 24. Als curators werden aangesteld mrs. : MIGUET, ROGER, 3700 TONGEREN, POTSTRAAT 36; CUYPERS, LODE, 3700 TONGEREN, PUTSTRAAT 36. Het tijdstip van staking van betaling werd vastgesteld op 22/06/2014. De schuldvorderingen dienen uiterlijk op 21/01/2015 neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling TONGEREN, te 3700 Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4. De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen heeft plaats op 05/02/2015, om 11 uur, in de raadkamer van dezelfde rechtbank (gelijkvloers, zaal C). De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig art. 72ter Fail. W. Ref. Rechtbank 7392. (Get.) griffier, J. Tits.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1861434-84
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 71022
Stamnummer 1861434-84
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 71022
03-01-2011
Datum inschrijvings
10-01-2011
Datum aanvraag
18-03-2011
Datum schrapping
23-12-2014
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Lode Cuypers
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland