Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement B&J Bvba

Op 20-01-2015 is B&J Bvba te Vosselaar (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Als curator is aangesteld Veerle Verhaegen. Het ondernemingsnummer is 872888152. De (hoofd)activiteit van B&J Bvba is houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
B&J Bvba
Plaats:
Vosselaar
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
872888152
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
Nevencode
Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Verbindingsstraat 24
2350 Vosselaar
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
20-01-2015
872888152
Uitspraak faillissement op 20 januari 2015.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : B & J BVBA, VERBINDINGSSTRAAT 24, 2350 VOSSELAAR. Referentie : 20150014. Datum faillissement : 20 januari 2015. Handelsactiviteit : SCHRIJNWERKERIJ. Ondernemingsnummer : 0872.888.152 Curator : Mr VERHAEGEN VEERLE, STEENWEG OP ZEVENDONK 60, 2300 TURNHOUT. Voorlopige datum van staking van betaling : 20/01/2015 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 3 maart 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : de griffier, L. Peeters.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1848506-68
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 13046
14-12-2009
Datum inschrijvings
07-01-2010
Datum aanvraag
11-03-2013
Datum schrapping
23-01-2015
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Veerle Verhaegen
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland