Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Polymines Sa

Op 17-02-2015 is Polymines Sa te Kraainem (Vlaams-Brabant) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Als curator is aangesteld Anthony Houthoofd. Het ondernemingsnummer is 451975755. De (hoofd)activiteit van Polymines Sa is bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Polymines Sa
Plaats:
Kraainem
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
451975755
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Nevencode
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Av Des Anc Combattants 87
1950 Kraainem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
17-02-2015
451975755
Uitspraak faillissement op 17 februari 2015.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Opening van het faillissement, dagvaarding, van : POLYMINES (NV), OUDSTRIJDERSLAAN 87, 1950 KRAAINEM. Referentie : 20150091. Datum faillissement : 17 februari 2015. Handelsactiviteit : BOUWONDERNEMING. Ondernemingsnummer : 0451.975.755 Curator : Mr HOUTHOOFD ANTHONY, DE STASSARTSTRAAT 99, 1050 BRUSSEL 5. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 25 maart 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1845711-14
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23099
13-03-2008
Datum inschrijvings
20-07-2008
Datum schrapping
29-09-2009
Datum aanvraag
19-02-2015
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Anthony Houthoofd
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland