Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Epc Solutions

Op 27-02-2015 is Epc Solutions te Maldegem (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Als curator is aangesteld De Vliegher Fernand L. Het ondernemingsnummer is 537377129. De (hoofd)activiteit van Epc Solutions is productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Epc Solutions
Plaats:
Maldegem
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
537377129
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Hoofdcode
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Nevencode
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Krommewege 24H
9990 Maldegem
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Krommewege 24 H
9990 Maldegem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
25-09-2018
537377129
Uitspraak faillissement op 25-9-2018.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent Bij vonnis 25.09.2018, van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, werd de datum van staking van betaling in het faillissement BVBA EPC SOLUTIONS destijds met zetel te Maldegem, Krommewege 24, bus H, teruggebracht naar 01.01.2015. EPC SOLUTIONS werd in faling verklaard bij vonnis d.d. 27.02.2015, ondernemingsnummer 0537.377.129. Voor de curatele : (get.) Fernand I. DE VLIEGHER, curator.
27-02-2015
537377129
Uitspraak faillissement op 27 februari 2015.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : EPC SOLUTIONS BVBA, KROMMEWEGE 24/H, 9990 MALDEGEM. Referentie : 20150085. Datum faillissement : 27 februari 2015. Handelsactiviteit : hernieuwbare energie. Handelsbenaming : EPC SOLUTIONS-UNITED SOLAR BVBA. Ondernemingsnummer : 0537.377.129 Curator : Mr DE VLIEGHER FERNAND, BEGIJNHOFLAAN 460-458, 9000 GENT. Voorlopige datum van staking van betaling : 26/02/2015 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent, Opgeëistenlaan 401/E, 9000 Gent. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 23 april 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : Griffier-hoofd van dienst, C. Vankerckhove
27-02-2015
537377129
Uitspraak faillissement op 27.2.2015.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Bij vonnis d.d. 27.2.2015 van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel te Gent werd EPC Solutions BVBA met als handelsbenaming United Solar International met als hoofdactiviteit hernieuwbare energie/zonnepanelen, met zetel te Maldegem, Krommewege 24, bus H, ondernemingsnummer 0537.377.129, in faling verklaard. De datum staking van betalingen werd bepaald op 26.2.2015. De heer Peter Broos werd als rechter-commissaris aangesteld. De heer F.L. De Vliegher, advocaat, Begijnhoflaan 460, te Gent werd als curator aangesteld. De schuldeisers zullen ter griffie van deze rechtbank de verklaring moeten doen van hun schuldvorderingen tegen 27.3.2015. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie wordt bepaald op 23.4.2015.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1894429-39
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 43010
Stamnummer 1894429-39
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 43010
04-11-2013
Datum inschrijvings
06-11-2013
Datum aanvraag
21-01-2015
Datu bijwerking
06-03-2015
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
De Vliegher Fernand L
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland