Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Ka DiStribution

Op 17-03-2015 is Ka DiStribution te Saint-Gilles (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Als curator is aangesteld Van Doosselaere Thierry. Het ondernemingsnummer is 843998780. De (hoofd)activiteit van Ka DiStribution is vervoer te land en vervoer via pijpleidingen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Ka DiStribution
Plaats:
Saint-Gilles
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
843998780
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Vervoer en opslag
Hoofdcode
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
Nevencode
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rue Du Fort 24
1060 Saint-Gilles
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
24-12-2019
843998780
Faillissement beëindigd.
 
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel Ondernemingsrechtbank Brussel. Summiere afsluiting faillissement van: KA DISTRIBUTION (BVBA) Geopend op 17 maart 2015 Referentie: 20150153 Datum vonnis: 24 december 2019 Ondernemingsnummer: 0843.998.780 Aangeduide vereffenaar(s): MTER VAN DOOSSELAERE. Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
17-03-2015
843998780
Uitspraak faillissement op 17 maart 2015.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Opening van het faillissement, dagvaarding, van : KA DISTRIBUTION (BVBA), FORTSTRAAT 24, 1060 BRUSSEL 6. Referentie : 20150153. Datum faillissement : 17 maart 2015. Handelsactiviteit : goederenvervoer. Ondernemingsnummer : 0843.998.780 Curator : Mr VAN DOOSSELAERE Thierry, KLOOSTERDREEF 7, 1000 BRUSSEL 1. Voorlopige datum van staking van betaling : 17/09/2014 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 22 april 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1382161-72
Taalkeuze Frans
Gemeentecode 21013
02-01-2013
Datum inschrijvings
17-01-2013
Datum aanvraag
01-05-2013
Datum schrapping
07-01-2015
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Van Doosselaere Thierry
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland