Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Topolino Shoes

Op 02-04-2015 is Topolino Shoes te Brugge (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 888349160. De (hoofd)activiteit van Topolino Shoes is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Topolino Shoes
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
888349160
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Noordzandstraat 43
8000 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
04-11-2019
888349160
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Summiere afsluiting faillissement van: TOPOLINO SHOES BVBA Geopend op 2 april 2015 Referentie: 20150072 Datum vonnis: 4 november 2019 Ondernemingsnummer: 0888.349.160 Aangeduide vereffenaar(s): RITA DEDECKER, ZEEDIJK 152, BUS AP7D, 8370 BLANKENBERGE. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
02-04-2015
888349160
Uitspraak faillissement op 2 april 2015.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : TOPOLINO SHOES BVBA, NOORDZANDSTRAAT 43, 8000 BRUGGE. Referentie : 20150072. Datum faillissement : 2 april 2015. Ondernemingsnummer : 0888.349.160 Curator : Mr FLORE DINA, MANITOBALAAN 6, 8200 BRUGGE. Voorlopige datum van staking van betaling : 02/04/2015 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 12 mei 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1818412-43
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31005
01-08-2007
Datum inschrijvings
03-08-2007
Datum aanvraag
10-04-2015
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland