Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Magnetriek

Op 26-03-2015 is aan Magnetriek te Oostende (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 437977269. De (hoofd)activiteit van Magnetriek is vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Magnetriek
Plaats:
Oostende
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
437977269
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
Nevencode
Verspanend bewerken van metalen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Esperantolaan 10B
8400 Oostende
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Ramskapellestraat 18
8800 Roeselare
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
17-05-2022
437977269
Afgesloten door vereffening op 17-5-2022.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk. Afsluiting faillissement door vereffening van: MAGNETRIEK BV RAMSKAPELLESTRAAT 18, 8800 ROESELARE. Geopend op 21 mei 2019. Referentie: 20190118. Datum vonnis: 17 mei 2022. Ondernemingsnummer: 0437.977.269 Aangeduide vereffenaar(s): FEYS ROELAND RAMSKAPELLESTRAAT 18 8800 ROESELARE Voor eensluidend uittreksel: De curator: VINCKIER NICOLAAS.
21-05-2019
437977269
Uitspraak faillissement op 21-5-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk. Opening van het faillissement van: MAGNETRIEK BVBA RAMSKAPELLESTRAAT 18, 8800 ROESELARE. Handelsactiviteit: Verspanend bewerken van metalen Ondernemingsnummer: 0437.977.269 Referentie: 20190118. Datum faillissement: 21 mei 2019. Rechter Commissaris: DIRK COUSSEE. Curator: NICOLAAS VINCKIER, HOOGLEEDSESTEENWEG 7, 8800 ROESELARE- n@vinckieradvocaten.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 21/05/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 9 juli 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: VINCKIER NICOLAAS.
11-03-2016
437977269
Mededeling.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 11 maart 2016 van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, werd Mr. Christine Vermeire, in hoedanigheid van gerechtsmandataris in de procedure gerechtelijke reorganisatie geopend ten behoeve van B.V.B.A. Sytech, Esperantolaan 10B, Oostende, K.B.O. 0437.977.269, gemachtigd tot de uitvoering van de voorgenomen verkoop, conform aangehechte ontwerpovereenkomst, met name onderhandse verkoop van de handelszaak en van het onroerend goed te Oostende, thans Bargestraat 7 (voorheen Esperantolaan 10B), conform de ontwerpakte;vrij en onbelast conform artikel 66 WCO.
16-10-2015
437977269
Opschorting verlengd tot 15 april 2016.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 16/10/2015, kende de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, in de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend ten behoeve van BVBA SYTECH, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Esperantolaan 10B, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0437.977.269 een verlenging van de opschorting toe tot 15 april 2016. De heer Peter Simons, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. (WCO.Brugge.koophandel@iust.fgov.be). Mr. Christine Vermeire, gerechtsmandataris, werd verder gelast met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. (WCO.Brugge.koophandel@iust.fgov.be) Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
22-08-2015
437977269
Mededeling.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Gezien het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel Gent, gewezen in het kabinet van de heer Pol Van Iseghem, voorzitter van de rechtbank van koophandel Gent, op 22 augustus 2015 en in werking getreden sedert 1 september 2015 wordt de procedure WCO geopend ten behoeve van BVBA SYTECH, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Esperantolaan 108, ingeschreven in de KBO onder nummer 0437.977.269, geopend bij vonnis, d.d. 26/03/2015, van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende, verder behandeld in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge. De heer Peter Simons, rechter in handelszaken, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen.(WCO.Bruqqe.koophandel.just.fgov.be). Mr. Christine Vermeire, gerechtsmandataris, advocaat, te 8400 Oostende, Groendreef 8, (conform art. 60 WCO) werd verder gelast in haar opdracht. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. GEERS.
30-06-2015
437977269
Opschorting toegekend tot 26 maart 2015.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende Bij vonnis van 30/06/2015, van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oostende, werd de opschorting toegekend bij vonnis van 26 maart 2015, van BVBA SYTECH, Esperantolaan 10, bus b, OOSTENDE, KBO 0437.977.269, verlengt en gezegd dat de opschorting zal eindigen op 17 oktober 2015, om 23 u. 59 m., en werd gezegd dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt verdergezet, thans met het oog op de overdracht onder gerechtelijk gezag aan een of meerdere derden, van het geheel of een gedeelte van de onderneming of haar activiteiten, overeenkomstig de artikelen 59 tot 70 WCO. Mr. Christine Vermeire, advocaat, te 8400 OOSTENDE, Groendreef 8, werd aangesteld als gerechtsmandataris conform artikel 60 WCO.
26-03-2015
437977269
Opschorting toegekend tot 27 juni 2015.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende Bij vonnis van 26/03/2015 heeft de rechtbank van koophandel van Gent, afdeling Oostende, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO ten behoeve van : SYTECH BVBA, met zetel te 8400 Oostende, Esperantolaan 10B, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0437.977.269 met als voornaamste handelsactiviteit : vervaardigen van metalen constructiewerken met name vervaardigen en onderhoud van onderdelen voor machines gerelateerd tot de windenergie, uitgeoefend onder de benaming SYTECH. Bepaalt de duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting op een periode ingaand op heden om te eindigen op 27 juni 2015 om 23 u. 59 m. Bepaalt de terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie op donderdag 18 juni 2015 om 10 uur van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende, zitting houdend in de raadkamer (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8400 Oostende, Canadaplein. Als gedelegeerd rechter werd aangewezen de heer SIMONS PETER. Als electronisch adres : oostende.koophandel@just.fgov.be Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) H. Crombez.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 35013
Stamnummer 1809992-83
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 35013
Stamnummer 1809992-83
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 35013
Stamnummer 1809992-83
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 35013
Stamnummer 1809992-83
09-10-2006
Datum inschrijvings
20-12-2006
Datum aanvraag
30-09-2012
Datum schrapping
22-11-2012
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland