Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Betonkelderspecialist

Op 23-06-2015 is Betonkelderspecialist te Herentals (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Als curator is aangesteld Klara Claeys. Het ondernemingsnummer is 421164694. De (hoofd)activiteit van Betonkelderspecialist is sanering en ander afvalbeheer.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Betonkelderspecialist
Plaats:
Herentals
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
421164694
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Hoofdcode
Sanering en ander afvalbeheer
Nevencode
Sanering en ander afvalbeheer
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Diamantstraat 8/416
2200 Herentals
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
17-12-2019
421164694
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout. Faillissement van: BETONKELDERSPECIALIST BVBA Geopend op 23 juni 2015 Referentie: 20150208 Datum vonnis: 17 december 2019 Ondernemingsnummer: 0421.164.694 Vervanging van curator Mr CLAEYS KLAARTJE, op zijn verzoek, door Mr DE CHAFFOY JEAN, DE MERODELEI 37, 2300 TURNHOUT; Mr PLESSERS LUC, DE MERODELEI 37, 2300 TURNHOUT. Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.
23-06-2015
421164694
Uitspraak faillissement op 23 juni 2015.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : BETONKELDERSPECIALIST BVBA, DIAMANTSTRAAT 8 BUS 416, 2200 HERENTALS. Referentie : 20150208. Datum faillissement : 23 juni 2015. Handelsactiviteit : SANERING EN ANDER AFVALBEHEER, OPTREKKEN VAN GEBOUWEN Ondernemingsnummer : 0421.164.694 Curator : Mr CLAEYS KLAARTJE, DIAMANTSTRAAT 8-BUSINESS CENTER FRAME 21, 2200 HERENTALS. Voorlopige datum van staking van betaling : 23/06/2015 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 4 augustus 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Peeters.
23-06-2015
421164694
Mededeling.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout. Faillissement van : BETONKELDERSPECIALIST BVBA Geopend op 23 juni 2015 Referentie : 20150208 Datum vonnis : 16 februari 2016 Ondernemingsnummer : 0421.164.694 Terugbrenging van de datum van staking van betaling op 23 december 2014 Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Peeters.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 883804-82
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 13011
07-01-2013
Datum inschrijvings
09-01-2013
Datum aanvraag
26-06-2015
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Klara Claeys
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland