Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Albam

Op 06-08-2015 is aan Albam te Oostende (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 820011076. De (hoofd)activiteit van Albam is inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Albam
Plaats:
Oostende
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
820011076
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Hoofdcode
Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning
Nevencode
Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Oudenburgsesteenweg 110
8400 Oostende
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
23-12-2019
820011076
Uitspraak faillissement op 23-12-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende. Opening van het faillissement van: ALBAM BVBA OUDENBURGSESTEENWEG 110, 8400 OOSTENDE. Handelsactiviteit: vervaardiging v houtwol -meel -schillen en spanen Ondernemingsnummer: 0820.011.076 Referentie: 20190192. Datum faillissement: 23 december 2019. Rechter Commissaris: LUC DE VLEMINCK. Curator: MIGUEL SNAUWAERT, GROENESTRAAT 34, 8210 ZEDELGEM- miguel.snauwaert@advocaat.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 23/12/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 21 februari 2020. Voor eensluidend uittreksel: De curator: SNAUWAERT MIGUEL.
23-11-2018
820011076
Opschorting toegekend tot 23/11/2018.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 23/11/2018, van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oostende, werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op overdracht onder gerechtelijk gezag geopend van BVBA ALBAM, Oudenburgsesteenweg 110, OOSTENDE, met ondernemingsnummer 0820.011.076, met handelsactiviteit de productie en verhandeling van houtkrullen en zaagsel. Duur opschorting : van 23/11/2018 tot 22/03/2019. Gedelegeerd rechter : de heer Peter Simons. Curator : meester Christine VERMEIRE, advocaat te Oostende, Groendreef 8, christine.vermeire@advocaat.be Christine VERMEIRE, advocaat.
16-11-2018
820011076
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 16-11-2018.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 16 november 2018, van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, derde kamer, werd beslist tot de intrekking van het reorganisatieplan van ALBAM BVBA, met maatschappelijke zetel te 8400 OOSTENDE, Oudenburgsesteenweg 110, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0820.011.076, zoals gehomologeerd bij vonnis van rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende op 06 augustus 2015. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
06-08-2015
820011076
Opschorting toegekend tot donderdag 10 december 2015.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende Bij vonnis van 06/08/2015, heeft de rechtbank van koophandel van Gent, afdeling Oostende, vakantiekamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO ten behoeve van Albam BVBA, met zetel te 8400 Oostende, Oudenburgsesteenweg 110, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0820.011.076, hebbende als handelsactiviteiten : het produceren en verkopen van houtkrullen en zaagsel om te dienen als bodembedekker, produceren en verhandelen van houtpellets. Bepaalt de duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting op een periode ingaand op heden om te eindigen op donderdag 10 december 2015, om 23 u. 59 m. Bepaalt de terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie op donderdag 03 december 2015, om 10 uur, van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende, zitting houdend in de raadkamer (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8400 Oostende, Canadaplein. Als gedelegeerd rechter werd aangewezen de heer Simons Peter. Als electronisch adres : oostende.koophandel@just.fgov.be Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) N. Snauwaert.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1872724-67
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 35013
07-11-2011
Datum inschrijvings
25-11-2011
Datum aanvraag
11-01-2015
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland