Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Phs Systems

Op 26-04-2016 is aan Phs Systems te Geel (Antwerpen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 466535356. De (hoofd)activiteit van Phs Systems is vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Phs Systems
Plaats:
Geel
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
466535356
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten
Nevencode
Vervaardiging van communicatieapparatuur
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Kleinhoefstraat 5
2440 Geel
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Slachthuisstraat 120/2
2300 Turnhout
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
21-01-2020
466535356
Uitspraak faillissement op 21-1-2020.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout. Opening van het faillissement van: PHS SYSTEMS BVBA SLACHTHUISSTRAAT 120 BUS 2, 2300 TURNHOUT. Handelsactiviteit: ONTWERPEN EN PROGRAMMEREN VAN COMPUTERPROGRAMMA'S Ondernemingsnummer: 0466.535.356 Referentie: 20200013. Datum faillissement: 21 januari 2020. Rechter Commissaris: JEF BOIY. Curator: BENNY BACKX, CAMPUS BLAIRON 427, 2300 TURNHOUT- b.backx@act-advocaten.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 21/01/2020 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 3 maart 2020. Voor eensluidend uittreksel: De curator: BACKX BENNY.
28-06-2016
466535356
Opschorting verlengd tot 26/09/2016.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, van 28/06/2016 werd een verlenging van de opschorting conform artikel 38 van de wet op de Continuïteit van de Onderneming van 31.01.2009, gewijzigd bij de wet van 27.05.2013, toegestaan inzake : PHS SYSTEMS BVBA, met vennootschapszetel te 2440 GEEL, KLEINHOEFSTRAAT 5, met ondernemingsnummer : 0466.535.356, aard van de handel : STUDIEBUREAU, ADVIES DIGITALE SYSTEEMTOEPASS., Duur van de verlenging van de opschorting : twee maanden (tot 26/09/2016), alleszins tot de zitting van 30/08/2016. De griffier, (get.) L. Verstraeten.
26-04-2016
466535356
Opschorting toegekend tot 26/07/2016.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, van 26/04/2016, werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie (collectief akkoord) geopend inzake PHS SYSTEMS BVBA, met vennootschapszetel te 2440 GEEL, KLEINHOEFSTRAAT 5, met ondernemingsnummer 0466.535.356, aard van de handel : STUDIEBUREAU, ADVIES DIGITALE SYSTEEMTOEPASS. Gedelegeerd rechter : BOIY, JEF, p/a de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout. Duur van de opschorting : 3 maanden, eindigend op 26/07/2016. Neerlegging reorganisatieplan : uiterlijk 07/06/2016. Stemming reorganisatieplan : 28/06/2016, om 10 u. 45 m., rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13 (zittingzaal). De griffier, (get.) L. PEETERS.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland