Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Cap&Amp;Com

Op 12-07-2016 is Cap&Amp;Com te Ixelles (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 812723705. De (hoofd)activiteit van Cap&Amp;Com is groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Cap&Amp;Com
Plaats:
Ixelles
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
812723705
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Avenue Louise 367
1050 Ixelles
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
30-04-2019
812723705
Faillissement beëindigd.
 
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel Ondernemingsrechtbank Brussel. Summiere afsluiting faillissement van: CAP & COM BVBA Geopend op 12 juli 2016 Referentie: 20160337 Datum vonnis: 30 april 2019 Ondernemingsnummer: 0812.723.705 Aangeduide vereffenaar(s): WILFRIED REMY, ALLEE DE LA GARENNE 4 TE 91240 ST-MICHEL SUR ORGE; WILFRIED REMY, ALLEE DE LA GARENNE 4 TE 91240 ST MICHEL SUR ORGE. Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
12-07-2016
812723705
Uitspraak faillissement op 12 juli 2016.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: CAP & COM BVBA, LOUIZALAAN 367, 1050 BRUSSEL 5. Referentie: 20160337. Datum faillissement: 12 juli 2016. Handelsactiviteit: AUTO'S Handelsbenaming: BVBA Ondernemingsnummer: 0812.723.705 Curator: Mr DEHANDSCHUTTER BERT, KEIZER KARELLAAN 586 BUS 9, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM. Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 17 augustus 2016. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland