Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Dafrenini

Op 08-07-2016 is aan Dafrenini te Brugge (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 465723922. De (hoofd)activiteit van Dafrenini is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Dafrenini
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
465723922
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Eetgelegenheden met volledige bediening
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Eiermarkt 9
8000 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
24-01-2020
465723922
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Faillissement van: DAFRENINI BVBA Geopend op 8 maart 2017 Referentie: 20170049 Datum vonnis: 24 januari 2020 Ondernemingsnummer: 0465.723.922 Ontslag op zijn verzoek van bijkomende curator Mr ALDERS ANNICK. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
18-07-2019
465723922
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Faillissement van: DAFRENINI BVBA Geopend op 8 maart 2017 Referentie: 20170049 Datum vonnis: 18 juli 2019 Ondernemingsnummer: 0465.723.922 Aanstelling van een bijkomende curator Mr VAN VYNCKT MARIEL, EZELSTRAAT 25, 8000 BRUGGE. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
08-03-2017
465723922
Uitspraak faillissement op 8-3-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: DAFRENINI BVBA, EIERMARKT 9, 8000 BRUGGE. Referentie: 20170049. Datum faillissement: 8 maart 2017. Handelsactiviteit: RESTAURANT Handelsbenaming: RESTAURANT MALPERTUUS Uitbatingsadres: EIERMARKT 9, 8000 BRUGGE Ondernemingsnummer: 0465.723.922 Curator: Mr ALDERS ANNICK, EZELSTRAAT 25, 8000 BRUGGE. Voorlopige datum van staking van betaling: 08/03/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, dit tot en met 31 maart 2017, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge en vanaf 1 april 2017, in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 18 april 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, N. SNAUWAERT
21-10-2016
465723922
Opschorting verlengd tot 09/12/2016.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 21/10/2016, kende de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, een verlenging van de opschorting toe in de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO van BVBA DAFRENINI, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Eiermarkt 9, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0465.723.922. De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 21/10/2016, om te eindigen op 09/12/2016, om 23 u. 59 m. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 02/12/2016, om 9 uur, van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Patrick Coulier, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009, betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be). Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. GEERS.
08-07-2016
465723922
Opschorting toegekend tot 8 november 2016.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 8 juli 2016, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, vakantiekamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van Dafrenini BVBA, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Eiermarkt 9, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0465.723.922 De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 8 juli 2016 om te eindigen op 8 november 2016. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 28 oktober 2016, om 9 uur, van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Patrick Coulier, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. (WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be) Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) T. Neels.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland