Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Raemdonck Peggy

Op 10-03-2017 is aan Raemdonck Peggy te Brugge (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 516965458. De (hoofd)activiteit van Raemdonck Peggy is architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Raemdonck Peggy
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
516965458
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
Nevencode
Interieurarchitecten
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Park De Rode Poort 40
8200 Brugge
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Faliestraat 79
8210 Zedelgem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
13-08-2019
516965458
Uitspraak faillissement op 13-8-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende. Opening van het faillissement van: RAEMDONCK PEGGY, FALIESTRAAT 79, 8210 ZEDELGEM, geboren op 25/05/1974 in BRASSCHAAT. Handelsactiviteit: interieurarchitecten Handelsbenaming: HOUSE2HOME Uitbatingsadres: PARK DE RODE POORT 40, 8200 SINT-ANDRIES Ondernemingsnummer: 0516.965.458 Referentie: 20190120. Datum faillissement: 13 augustus 2019. Rechter Commissaris: MARIE-SOPHIE BULCKE. Curator: JAN WYLLEMAN, Nijverheidsstraat 82, 8400 OOSTENDE- jan.wylleman@gmail.com. Voorlopige datum van staking van betaling: 13/08/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 11 oktober 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: WYLLEMAN JAN.
10-03-2017
516965458
Opschorting toegekend tot 16/06/2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 10/03/2017, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van RAEMDONCK, Peggy, met hoofdvestiging te 8210 Zedelgem, Faliestraat 79, met ondernemingsnummer 0516.965.458. De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 10/03/2017, om te eindigen op 16/06/2017, om 23 u. 59 m. De terechtzitting waarop - zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 09/06/2017, om 9 uur van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Patrick Coulier, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009, betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be). Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. GEERS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland