Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Verheecke Christophe

Op 28-03-2017 is Verheecke Christophe te Kluisbergen (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 837930441. De (hoofd)activiteit van Verheecke Christophe is vervaardiging van elektrische apparatuur.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Verheecke Christophe
Plaats:
Kluisbergen
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
837930441
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van elektrische apparatuur
Nevencode
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Grote Herreweg 23
9690 Kluisbergen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
28-03-2017
837930441
Uitspraak faillissement op 28-3-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: VERHEECKE CHRISTOPHE, GROTE HERREWEG 23, 9690 BERCHEM (O.-VL.). Geboortedatum en -plaats: 6 december 2017 TIELT. Referentie: 20170046. Datum faillissement: 28 maart 2017. Handelsactiviteit: installatie CV, klimaat, gas en sanitair e.a Handelsbenaming: VERHEECKE,CHRISTOPHE Uitbatingsadres: GROTE HERREWEG 23, 9690 BERCHEM (O.-VL.) Ondernemingsnummer: 0837.930.441 Curator: Mr VAN DEN BOSSCHE JURGEN, GENTSTRAAT 152, 9700 OUDENAARDE. Voorlopige datum van staking van betaling: 27/03/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, dit tot en met 31 maart 2017, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde, Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde en vanaf 1 april 2017, in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 23 mei 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: M.Fostier, griffier
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland