Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Van Den Broecke Olivier Gilbert

Op 09-06-2017 is aan Van Den Broecke Olivier Gilbert te Brugge (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 789127563. De (hoofd)activiteit van Van Den Broecke Olivier Gilbert is activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Van Den Broecke Olivier Gilbert
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
789127563
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
Nevencode
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Westmeers 10
8000 Brugge
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Goezeputstraat 45
8000 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
07-12-2020
789127563
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Kwijtschelding vóór afsluiting van het faillissement van: VAN DEN BROECKE OLIVIER, GOEZEPUTSTRAAT 45, 8000 BRUGGE, geboren op 28/11/1970 in BRUGGE. Geopend op 11 juli 2019. Referentie: 20190167. Datum vonnis: 7 december 2020. Ondernemingsnummer: 0789.127.563 Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEVRIENDT TOM.
11-07-2019
789127563
Uitspraak faillissement op 11-7-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Opening van het faillissement van: VAN DEN BROECKE OLIVIER, GOEZEPUTSTRAAT 45, 8000 BRUGGE, geboren op 28/11/1970 in BRUGGE. Handelsactiviteit: VOLWASSENEDUCATIE EN OVERIGE VORMEN VAN ONDERWIJS Uitbatingsadres: GOEZEPUTSTRAAT 45, 8000 BRUGGE Ondernemingsnummer: 0789.127.563 Referentie: 20190167. Datum faillissement: 11 juli 2019. Rechter Commissaris: ELISABETH BOGAERT. Curator: TOM DEVRIENDT, KOUDE KEUKENSTRAAT 13, 8200 02 BRUGGE (SINT-ANDRIES)- tom.devriendt@dbd-law.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 11/07/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 21 augustus 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEVRIENDT TOM.
09-06-2017
789127563
Opschorting toegekend tot 06/10/2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 09/06/2017 verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van Olivier VAN DEN BROECKE, geboren op 28 november 1970, wonende te 8000 Brugge, Westmeers 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0789.127.563 De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 09/06/2017 om te eindigen op 06/10/2017, om 23 u. 59 m. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 29/09/2017, om 9 uur, van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Peter Van Renterghem, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernem ingen.(WCO. Brugge. koophandel@just.fgov. be) Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland