Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement S &Amp; P Management

Op 14-08-2017 is aan S &Amp; P Management te Genk (Limburg) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 821144590. De (hoofd)activiteit van S &Amp; P Management is architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
S &Amp; P Management
Plaats:
Genk
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
821144590
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
Nevencode
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Grotestraat 28
3600 Genk
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
06-03-2018
821144590
Uitspraak faillissement op 6-3-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: S & P MANAGEMENT BVBA, GROTESTRAAT 28, 3600 GENK. Referentie: 20180075. Datum faillissement: 6 maart 2018. Handelsactiviteit: bakkerij Handelsbenaming: BAKKERIJ DICTUS Uitbatingsadres: GROTESTRAAT 28, 3600 GENK Ondernemingsnummer: 0821.144.590 Curator: Mr KERKHOFS ILSE, MOLENDRIESSTRAAT 19, 3740 BILZEN. Voorlopige datum van staking van betaling: 25/02/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 17 april 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS
03-11-2017
821144590
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 3-11-2017.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren De vijfde kamer van de rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling TONGEREN, heeft op 03/11/2017, een vonnis uitgesproken in de gerechtelijke reorganisatie op naam van S & P MANAGEMENT BVBA, met maatschappelijke zetel te 3600 GENK, RENERKESSTRAAT 14, RPR (TONGEREN) : 0821.144.590. De rechtbank homologeert het reorganisatieplan en verklaart de procedure van gerechtelijke reorganisatie gesloten. De griffier, (get.) P. DUMOULIN.
14-08-2017
821144590
Opschorting toegekend tot 31/10/2017.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren De vijfde kamer van de rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling TONGEREN, heeft op 14/08/2017, een vonnis uitgesproken in de zaak ingeschreven onder A.R. R/17/00015 waarbij de gerechtelijke reorganisatie is geopend op naam van S & P MANAGEMENT BVBA, met maatschappelijke zetel te 3600 GENK, RENERKESSTRAAT 14, handeldrijvende onder de naam BAKKERIJ DICTUS , te 3600 GENK, RENERKESSTRAAT 14, RPR (TONGEREN) : 0821.144.590. De voornaamste handelsactiviteit van de schuldenaar is : brood- en banketbakkerij. Het vonnis kent een voorlopige opschorting van betaling toe voor een observatieperiode eindigend op 31/10/2017 met het oog op een collectief akkoord. Het bepaalt dat zal gestemd worden over het reorganisatieplan ter zitting van 27/10/2047, om 9 uur, voor de vijfde kamer (gelijkvloers, zaal C) van deze rechtbank, zetelend te 3700 TONGEREN, KIELENSTRAAT 22, BUS 4. Als gedelegeerd rechter treedt op : GIELEN, MAURICE (p/a : rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling TONGEREN, KIELENSTRAAT 22, BUS 4, 3700 TONGEREN e-mail : rvk.tongeren.rollen@just.fgov.be). De griffier, (get.) A. SCHOENAERS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland