Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd A G S Shipping Europe

Op 21-12-2017 is A G S Shipping Europe te Antwerpen (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 473938832. De (hoofd)activiteit van A G S Shipping Europe is opslag en vervoerondersteunende activiteiten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
A G S Shipping Europe
Plaats:
Antwerpen
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
473938832
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Vervoer en opslag
Hoofdcode
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
Nevencode
Vrachtbehandeling in zeehavens
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Romeynsweel 8
2030 Antwerpen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
24-03-2020
473938832
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Summiere afsluiting faillissement van: AGS SHIPPING EUROPE NV Geopend op 21 december 2017 Referentie: 20171330 Datum vonnis: 24 maart 2020 Ondernemingsnummer: 0473.938.832 Aangeduide vereffenaar(s): LAZO SERGEY, STRATMORE GARDENS 5, W8 4RZ LONDEN VERENIGD KONINKRIJK. Voor eensluidend uittreksel: De wnd. griffier, E. Maes
21-12-2017
473938832
Uitspraak faillissement op 21-12-2017.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: AGS SHIPPING EUROPE NV, ROMEYNSWEEL 8, 2030 ANTWERPEN 3. Referentie: 20171330. Datum faillissement: 21 december 2017. Handelsactiviteit: overige vervoerondersteunende activiteiten Ondernemingsnummer: 0473.938.832 Curator: Mr VAN MEENSEL STEVEN, PALEISSTRAAT 12-14, 2018 ANTWERPEN 1. Voorlopige datum van staking van betaling: 21/12/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 16 februari 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, L. Boets
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland