Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Van Nuffelen Nancy

Op 08-01-2018 is Van Nuffelen Nancy te Lier (Antwerpen) door de rechtbank in Mechelen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 505982583. De (hoofd)activiteit van Van Nuffelen Nancy is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Van Nuffelen Nancy
Plaats:
Lier
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
505982583
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Cafés en bars
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Antwerpsesteenweg 21
2500 Lier
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
08-01-2018
505982583
Uitspraak faillissement op 8-1-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: VAN NUFFELEN NANCY JOSéE, ANTWERPSESTEENWEG 21/B 2, 2500 LIER. Geboortedatum en -plaats: 12 augustus 1973 MECHELEN. Referentie: 20180001. Datum faillissement: 8 januari 2018. Handelsactiviteit: UITBATING CAFE Handelsbenaming: DE STER Uitbatingsadres: HOOGZAND 1, 2235 HULSHOUT Ondernemingsnummer: 0505.982.583 Curator: Mr VANDECRUYS TOM, REDERIJKERSLEI 5/1, 2500 LIER. Voorlopige datum van staking van betaling: 08/01/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 5 maart 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans
08-01-2018
505982583
Uitspraak faillissement op 8-1-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen Bij vonnis, d.d. 8.01.2018, van de rechtbank van koophandel te Mechelen, werd, op dagvaarding, in staat van faillissement verklaard : mevrouw VAN NUFFELEN, NANCY JOSEE, wonende te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 21/B2, met ondernemingsnummer 0505.982.583 De schuldvorderingen dienen ingediend te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7, uiterlijk op 5.02.2018. De curator dient het eerste procesverbaal van verificatie van de schuldvorderingen neer te leggen ter griffie van deze rechtbank op 5.03.2018. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. BERGHMANS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland