Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement 'T Jaeckx Stanislas

Op 25-01-2018 is 'T Jaeckx Stanislas te Maaseik (Limburg) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 707446734. De (hoofd)activiteit van 'T Jaeckx Stanislas is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
'T Jaeckx Stanislas
Plaats:
Maaseik
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
707446734
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Ophovenstraat 101/11
3680 Maaseik
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
25-01-2018
707446734
Uitspraak faillissement op 25-1-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: 'T JAECKX STANISLAS, OPHOVENSTRAAT 101/11, 3680 MAASEIK. Geboortedatum en -plaats: 21 augustus 1965 HASSELT. Referentie: 20180021. Datum faillissement: 25 januari 2018. Handelsactiviteit: uitbating cafetaria sporthal Ter Donk Uitbatingsadres: KIEVITVELDSTRAAT 6, 3520 ZONHOVEN Ondernemingsnummer: 0707.446.734 Curatoren: Mr MAES RONNY, PRINS BISSCHOPSINGEL 11, 3500 HASSELT; Mr KROL KRISTOF, PRINS BISSCHOPSSINGEL 11, 3500 HASSELT. Voorlopige datum van staking van betaling: 15/07/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 8 maart 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland