Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement M. Sedat

Op 05-02-2018 is aan M. Sedat te Koersel (Limburg) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 897076190. De (hoofd)activiteit van M. Sedat is groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
M. Sedat
Plaats:
Koersel
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
897076190
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Zandhoefstraat 96B
3582 Koersel
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
12-09-2019
897076190
Uitspraak faillissement op 12-9-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. Opening van het faillissement van: M. SEDAT BVBA ZANDHOEFSTRAAT 96B, 3582 BERINGEN. Handelsactiviteit: TEGELWERKEN Ondernemingsnummer: 0897.076.190 Referentie: 20190300. Datum faillissement: 12 september 2019. Rechter Commissaris: CHRISTIAAN DE MEESTER. Curator: MICHEL SPAAS, SEPULKRIJNENLAAN 75, 3500 HASSELT- michel.spaas@advocaat.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 12/09/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 24 oktober 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: SPAAS MICHEL.
25-06-2018
897076190
Mededeling.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt. Geen homologatie van het plan voor: M. SEDAT BVBA ZANDHOEFSTRAAT 96 BUS B, 3581 BERINGEN. Ondernemingsnummer: 0897.076.190 Datum uitspraak: 25/06/2018 Referentie: 20180002 Einddatum: 25/06/2018 Voor eensluidend uittreksel: Stefanie SEVENS.
27-04-2018
897076190
Opschorting toegekend tot 30 juni 2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt De ZEVENDE KAMER van de rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling HASSELT, heeft op 27/04/2018 een vonnis uitgesproken in de gerechtelijke reorganisatie op naam van : M. SEDAT BVBA, met maatschappelijke zetel te 3581 BERINGEN, ZANDHOEFSTRAAT 96B, RPR (HASSELT) 0897.076.190. Waarbij de betwisting over de schuldvordering van de RSZ ten opzichte van de BVBA M. SEDAT naar de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, wordt verzonden, de schuldvordering van de RSZ voorlopig vastgesteld wordt op 1 euro provisioneel en waarbij de opschorting is verlengd tot 30 juni 2018. Het bepaalt dat zal gestemd worden over het reorganisatieplan ter zitting van 18 juni 2018, om 9 uur voor de 7e kamer van deze rechtbank, zetelend te 3500 HASSELT, PARKLAAN 25, BUS 6, zaal 10, vierde verdieping. De griffier, (get.) S. SEVENS.
05-02-2018
897076190
Opschorting toegekend tot 7 mei 2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt De zevende kamer van de rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling HASSELT, heeft op 05/02/2018, een vonnis uitgesproken in de zaak ingeschreven onder A.R. R/18/00002, waarbij de gerechtelijke reorganisatie is geopend op naam van M. SEDAT BVBA, met zetel te 3582 BERINGEN (KOERSEL), ZANDHOEFSTRAAT 96B, RPR (HASSELT) 0897.076.190. Het vonnis kent een voorlopige opschorting van betaling toe voor een observatieperiode eindigend op 7 mei 2018, met het oog op een collectief akkoord. Het bepaalt dat zal gestemd worden over het reorganisatieplan ter zitting van 23/04/2018 om 9.00 uur voor de ZEVENDE KAMER - ZAAL 10, 4E VERDIEPING van deze rechtbank, zetelend te 3500 HASSELT PARKLAAN 25, BUS 6. Als gedelegeerd rechter treedt op : BUTENEERS GERARD (p/a : rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling HASSELT; PARKLAAN 25, BUS 6, 3500 HASSELT). De griffier, (get.) C. SCHOELS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland