Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Dell'Arte

Op 02-02-2018 is aan Dell'Arte te Brugge (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 628870301. De (hoofd)activiteit van Dell'Arte is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Dell'Arte
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
628870301
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Eetgelegenheden met volledige bediening
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Vlamingstraat 28
8000 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
17-12-2018
628870301
Uitspraak faillissement op 17-12-2018.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Opening van het faillissement van: DELL'ARTE BVBA VLAMINGSTRAAT 28, 8000 BRUGGE. Handelsactiviteit: UITBATEN HORECAZAAK Handelsbenaming: DELL'ARTE Uitbatingsadres: VLAMINGSTRAAT 28, 8000 BRUGGE Ondernemingsnummer: 0628.870.301 Referentie: 20180257. Datum faillissement: 17 december 2018. Rechter Commissaris: MARLEEN HOSTE. Curators: BRECHT MICHELS, DIKSMUIDSE HEIRWEG 126, 8200 BRUGGE- brecht.michels@leeward.be;CHRISTOF DUPON, PASTORIJSTRAAT 93, 8750 03 ZWEVEZELE- info@advocaatdupon.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 17/12/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 28 januari 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: MICHELS BRECHT.
05-07-2018
628870301
Reorganisatieplan niet gehomologeerd.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van de 3e kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, d.d. 05/07/2018, werd het reorganisatieplan zoals neergelegd op 08/06/2018 door DELL'ARTE BVBA, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Vlamingstraat 28, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0628.870.301, niet goedgekeurd door de schuldeisers conform artikel 54 WCO en werd het verzoek tot homologatie van het reorganisatieplan afgewezen. Gedelegeerd rechter : Patrick Coulier. De griffier, (get.) Neels, T.
01-06-2018
628870301
Opschorting verlengd tot 06/07/2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 01/06/2018 kende de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, in de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend ten behoeve van DELL'ARTE BVBA, met maatschappelijke zetel te 8000 BRUGGE, Vlamingstraat 28, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0628.870.301, een verlenging van de opschorting toe tot 06/07/2018 om 23.59 uur. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 29/06/2018, om 9 u. 30 m. van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Patrick Coulier, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. (WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be). Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. GEERS.
02-02-2018
628870301
Opschorting toegekend tot 01/06/2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 02/02/2018, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van DELL'ARTE BVBA, met maatschappelijke zetel te 8000 BRUGGE, Vlamingstraat 28, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0628.870.301 De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 02/02/2018 om te eindigen op 01/06/2018, om 23 u. 59 m. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 25/05/2018, om 9 uur, van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Patrick Coulier, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen.(WCO. Brugge. koophandelCjust.fgov. be) Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland