Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Pv Sound Elektro

Op 23-02-2018 is aan Pv Sound Elektro te Tielt (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 440432062. De (hoofd)activiteit van Pv Sound Elektro is productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Pv Sound Elektro
Plaats:
Tielt
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
440432062
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Hoofdcode
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Nevencode
Handel in elektriciteit
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Oude Stationstraat 23
8700 Tielt
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
26-04-2018
440432062
Uitspraak faillissement op 26-4-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: PV SOUND ELEKTRO BVBA, OUDE STATIONSTRAAT 23, 8700 TIELT. Referentie: 20180089. Datum faillissement: 26 april 2018. Handelsactiviteit: VERKOOP KLEINHANDEL Handelsbenaming: MANSQUARE Uitbatingsadres: OUDE STATIONSTRAAT 23, 8700 TIELT Ondernemingsnummer: 0440.432.062 Curator: Mr DECOSTERE ELISA, KAPELLESTRAAT 22, 8851 ARDOOIE. Voorlopige datum van staking van betaling: 26/04/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 5 juni 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. GEERS
23-02-2018
440432062
Opschorting toegekend tot 01/06/2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 23/02/2018, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van BVBA PV SOUND ELEKTRO, met zetel te 8700 TIELT, Oude Stationstraat 23, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0440.432.062 De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 23/02/2018 om te eindigen op 01/06/2018, om 23 u. 59 m. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 25/05/2018, om 9 u. 30 m., van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Peter Van Renterghem, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. (WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be) Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland