Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Tasen

Op 13-04-2018 is aan Tasen te Brugge (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 537572218. De (hoofd)activiteit van Tasen is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Tasen
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
537572218
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Geldmuntstraat 16
8000 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
07-12-2020
537572218
Afgesloten door vereffening op 7-12-2020.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Afsluiting faillissement door vereffening van: TASEN NV GELDMUNTSTRAAT 16, 8000 BRUGGE. Geopend op 12 juli 2018. Referentie: 20180128. Datum vonnis: 7 december 2020. Ondernemingsnummer: 0537.572.218 Aangeduide vereffenaar(s): TOM VAN MOER BRONNENWEELDE 5 9890 GAVERE Voor eensluidend uittreksel: De curator: CASTERMANS MARC.
12-07-2018
537572218
Uitspraak faillissement op 12-7-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge RegSol Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge. Opening van het faillissement van: TASEN GELDMUNTSTRAAT 16, 8000 BRUGGE. Handelsactiviteit: detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk Handelsbenaming: TASEN Ondernemingsnummer: 0537.572.218 Referentie: 20180128. Datum faillissement: 12 juli 2018. Rechter Commissaris: HENDRIK THEYS. Curators: MARC CASTERMANS, HOUTKAAI 15/02, 8000 BRUGGE- marc.castermans@castermans-advocaten.be;YVES CASTERMANS, HOUTKAAI 15/02, 8000 BRUGGE- yves.castermans@castermans-advocaten.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 12/07/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 22 augustus 2018. Voor eensluidend uittreksel: De curator: CASTERMANS MARC.
29-06-2018
537572218
Opschorting verlengd tot 20 juli 2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, d.d. 29.06.2018, werd een verlenging van opschorting toegekend tot en met 20 juli 2018, om 23 u. 59 m. aan NV COOK & SERVE NV, met zetel te 8000 Brugge, Geldmuntstraat 16, met ondernemingsnummer 0537.572.218, conform artikel 38 van de Wet op de Continuïteit van de onderneming van 31.01.2009. Gedelegeerd rechter : Patrick Coulier. Gerechtsmandatarissen : meester Castermans, Marc, en meester Castermans, Yves, Houtkaai 15/02, 8000 Brugge. De griffier, (get.) N. PETTENS.
13-04-2018
537572218
Opschorting toegekend tot 30 juni 2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 13 april 2018, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op de overdracht onder gerechtelijk gezag aan een of meerdere derden in overeenstemming met artikel 59 tot 70 WCO geopend ten behoeve van de NV COOK & SERVE, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Geldmuntstraat 16, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0537.572.218. De duur van de opschorting zoals bedoeld in artikel 16 WCO, werd bepaald op een periode ingaand op 13 april 2018, om te eindigen op 30 juni 2018. De heer Patrick Coulier, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de WCO. De heren Marc CASTERMANS, en Yves CASTERMANS, advocaten te 8000 BRUGGE, Houtkaai 15/02, werden aangesteld als gerechtsmandatarissen zoals bedoeld in art. 60 WCO. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de gerechtsmandatarissen, (get.) Yves CASTERMANS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland