Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Grobo Construct

Op 23-04-2018 is Grobo Construct te Zonnebeke (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 878226716. De (hoofd)activiteit van Grobo Construct is bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Grobo Construct
Plaats:
Zonnebeke
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
878226716
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Nevencode
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Statiestraat 107
8980 Zonnebeke
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
23-04-2018
878226716
Uitspraak faillissement op 23-4-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: GROBO CONSTRUCT BVBA, STATIESTRAAT 107, 8980 ZONNEBEKE. Referentie: 20180013. Datum faillissement: 23 april 2018. Handelsactiviteit: Groothandel in alcoholische en andere dranken, overige zakelijke dienstverlening, Handelsbenaming: DLG BELGIUM Uitbatingsadres: ESPERANTOSTRAAT 6, GENT Ondernemingsnummer: 0878.226.716 Curator: Mr DEWITTE PETER, SPEIESTRAAT 85, 8940 WERVIK. Voorlopige datum van staking van betaling: 23/04/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 6 juni 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Melsens.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland