Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Il Giardino

Op 14-05-2018 is aan Il Giardino te Koksijde (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 422799046. De (hoofd)activiteit van Il Giardino is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Il Giardino
Plaats:
Koksijde
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
422799046
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Eetgelegenheden met beperkte bediening
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Koninklijke Baan 130
8670 Koksijde
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
27-05-2020
422799046
Afgesloten door gebrek aan activa op 27-5-2020.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: IL GIARDINO BVBA KONINKLIJKE BAAN 130, 8670 KOKSIJDE. Geopend op 12 december 2018. Referentie: 20180089. Datum vonnis: 27 mei 2020. Ondernemingsnummer: 0422.799.046 Aangeduide vereffenaar(s): BADRAN RANA BLOEMENSTRAAT 34 8670 KOKSIJDE BADRAM HICHAM KONINKLIJKE BAAN 130 8670 KOKSIJDE Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERSCHELDEN JEAN MARIE.
29-05-2019
422799046
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne. Homologatie van het plan voor: IL GIARDINO BVBA KONINKLIJKE BAAN 130, 8670 KOKSIJDE. Handelsactiviteit: restaurant Handelsbenaming: IL GIARDINO Uitbatingsadres: KONINKLIJKE BAAN 130, 8670 KOKSIJDE Ondernemingsnummer: 0422.799.046 Datum uitspraak: 29/05/2019 Referentie: 20180003 Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, N. Boudenoodt.
12-12-2018
422799046
Uitspraak faillissement op 12-12-2018.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne. Opening van het faillissement van: IL GIARDINO BVBA KONINKLIJKE BAAN 130, 8670 KOKSIJDE. Handelsactiviteit: Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eet- waren en dranken: pizzeria Handelsbenaming: IL GIARDINO Uitbatingsadres: KONINKLIJKE BAAN 130, 8670 KOKSIJDE Ondernemingsnummer: 0422.799.046 Referentie: 20180089. Datum faillissement: 12 december 2018. Rechter Commissaris: GUY SERU. Curator: JEAN MARIE VERSCHELDEN, Astridlaan 2A, 8630 VEURNE- jean-marie.verschelden@advocatenassociatie.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 12/12/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 28 januari 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERSCHELDEN JEAN MARIE.
14-05-2018
422799046
Opschorting toegekend tot 5 november 2018.
 
Hof van beroep Gent Bij arrest van het Hof van beroep te Gent, 7e kamer, d.d. 14 mei 2018, in de zaak 2018/EV/11, werd het vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Veurne, d.d. 21 maart 2018, teniet gedaan en als volgt beslist : Verklaart de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op de overdracht onder gerechtelijk gezag aan één of meerdere derden in overeenstemming met art. 59 tot 70 WCO geopend ten behoeve van BVBA IL GIARDINO, uitbater van een restaurant, met zetel te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 130 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0422.799.046. Bepaalt de duur van de in art. 16 WCO bedoelde opschorting op een periode ingaand op heden om te eindigen op 5 november 2018, om 23 u.59 m. Gelast de heer Martin Terras, rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne, verder als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009, betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Stelt meester Jean-Marie Verscheiden, advocaat met kantoor te 8630 Veurne, Astridlaan 2 (058-31 25 00) aan als gerechtsmandataris en gelast hem : o met het organiseren en realiseren van de overdracht van het geheel of een gedeelte van de onderneming of van de activiteiten van de BVBA IL GIARDINO, dan wel van het voorwerp zoals te bepalen door de gerechtsmandataris zelf, en dit in naam en voor rekening van de BVBA IL GIARDINO; o zo spoedig mogelijk in het licht van een overdracht, een inventaris op te stellen van alle activa van de onderneming; o een waardebepaling te laten opmaken van de activa van de onderneming, uitgesplitst volgens de aard van de actiefbestanddelen, en dit zowel in liquidatiewaarde (discontinuïteit) als in going concern-perspectief; o verder in het algemeen met de taken aan de gerechtsmandataris in het kader van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag opgelegd door de Wet van 31 januari 2009, betreffende de continuïteit van de ondernemingen; o in de periode van opschorting telkens tegen cie laatste van iedere maand en dit voor de eerste maal tegen 30 juli 2018, doch eerder zo het de gerechtsmandataris nodig voorkomt, schriftelijk verslag te bezorgen aan de gedelegeerd rechter over het verloop van de reorganisatie; o om in overeenstemming met artikel 1 van het K.B. van 30 september 2009, houdende vaststelling van de regels en barema's betreffende de erelonen en de kosten van de gerechtsmandatarissen en van de voorlopige bestuurders binnen de acht dagen na de aanwijzing, een voorstel van ereloon, inbegrepen een duidelijke vermelding van mogelijke vergoedingen en kosten die niet in het uurtarief zijn begrepen, bij het reorganisatiedossier te voegen. Zegt dat appellante moet instaan voor de kosten en het ereloon van de gerechtsmandataris, die in overeenstemming met artikel 71, 2 WCO worden bepaald door de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Veurne. Legt in overeenstemming met artikel 24, 4 WCO aan de schuldenaar/appellante de volgende bijkomende informatieverplichtingen op en zegt dat de schuldenaar gehouden is : - om een kopie van de in artikel 26, 2 WCO bedoelde mededeling aan de schuldeisers, met de bijlage, op materiële drager aan de griffier te bezorgen tegen uiterlijk 29 juni 2018; - om alle ontvangstbewijzen van de in artikel 26, 2 WCO bedoelde mededeling te bezorgen aan de griffier tegen uiterlijk 29 juni 2018; - om de opmerkingen die de schuldeisers hebben gemaakt over de mededeling zoals bedoeld in artikel 26, 2 WCO te bezorgen aan de griffier binnen de 10 kalenderdagen nadat de schuldenaar deze opmerkingen heeft ontvangen; - om tijdens de periode van opschorting maandelijks, telkens tegen de 25ste van de maand en dit voor de eerste maal tegen 25 juni 2018, aan de gedelegeerd rechter de financiële informatie te verstrekken zoals met de gedelegeerd rechter overeen te komen of overeengekomen. Verwijst de zaak voor verdere opvolging naar rechte, terug naar de rechtbank van koophandel (insolventierechtbank) te Gent, afdeling Veurne. Voor eensluidend uittreksel : de griffier hoofd van dienst, (get.) Maggy De VLEESCHAUWER.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland